Scania på UITP Global Transport Summit 2019

Under UITP Global Public Transport Summit i Stockholm, 9–12 juni, visar Scania hållbara lösningar för kollektivtrafiken som svarar mot de framtida utmaningarna för världens städer.

Den snabba urbaniseringen, som skapar trängsel och utsläpp, liksom klimatutmaningen är avgörande frågor som kommer att behandlas. Urbaniseringen ökar behovet av kollektivtrafik och många trafikoperatörer arbetar för att locka nya resenärer.

– I dessa förändringstider är Scania att räkna med, säger Åke Allard, Head of Product Management, Buses & Coaches, Scania. Vi förstår den utmaning med persontransporter som städerna står inför och vi är en pålitlig samarbetspart i övergången till mer hållbara transporter.

Scania är en av världens ledande leverantörer av stads- och turistbussar samt av de tjänster som behövs för att skapa hållbara transportlösningar. Scanias lösningar omfattar alternativa bränslen, elektrifiering, smartare transporter och energieffektivitet.

På UITP 2019 visar Scania exempel på hur alternativa bränslen och elektrifiering bidrar till att öka tillgängligheten i städer, liksom hur Scanias fordon och tjänster kan utnyttjas för en flexibel, kostnadseffektiv och hållbar kollektivtrafik.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Hallstan, Head of Corporate Communications and PR

Tel: 08 553 852 10

E-post: karin.hallstan@scania.com

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2018 levererade vi 88 000 lastbilar, 8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 100 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Prenumerera

Media

Media