Scania presenterar livscykelanalys av batteridrivna fordon

Report this content

Som första aktör inom den tunga fordonsindustrin publicerar Scania en livscykelanalys (LCA) av distributionsfordon. Slutsatsen av analysen är att miljöpåverkan från batteridrivna fordon är markant lägre än den från ett fordon med en förbränningsmotor.  

Livscykelanalys är en ISO 14040/44-metod för att beräkna miljöpåverkan av produkter, och täcker in hela livscykeln med början i framställningen och förädlingen av råmaterialet, och som i det här fallet slutar med återvinning av fordonen.

– Allt eftersom den tunga fordonsindustrin går över till en allt högre andel batteridrivna fordon, behöver vi fråga oss – är dessa batteridrivna fordon verkligen bra för miljön sett till hela deras livscykel? Påverkan kommer inte från utsläpp, så industrin behöver tänka om med vad vi menar med miljöpåverkan. Med den här studien har vi fått tydliga svar, säger Andreas Follér, Hållbarhetschef på Scania. 

Produktionen av batteridrivna fordon medför en större miljöpåverkan, mest beroende på den energikrävande tillverkningen av battericeller. Bortsett den ökade påverkan från produktionen, har batteridrivna fordon betydligt lägre klimatpåverkan sett till hela livscykeln, tack vare de betydligt lägre koldioxidutsläppen i drift. 

För lastbilar inom EU minskar vi livscykelns koldioxidutsläpp med 38% (EU mix 2016) till 63% (prognosticerad EU mix 2030). Om vi byter till grön el, får vi en minskning av koldioxidutsläppen med 86% sett över hela livscykeln. Batteridrivna fordon har potential till en mindre klimatpåverkan än fordon med förbränningsmotor redan efter ett till två års drift. Detta täcker in alla typer av el som undersökts i rapporten. 

Battericellerna står för drygt 40% av koldioxidutsläppen från produktionen av batteridrivna fordon. Det finns dock en stor potential för förbättrade utsläppsnivåer från batteriproduktion då batteriindustrin ständigt minskar sina utsläpp och användningen av grön el ständigt ökar. 

– Vi förväntar oss att för en majoritet av våra kunder kommer den totala kostnaden för fordon i drift att vara positiv för elfordon under detta decennium, och hälften av vår produktionsvolym kan mycket väl ha en elektrisk drivlina till 2030. Strävan mot noll-utsläpp handlar nu också om att minska koldioxidutsläppen i de processer och material som krävs för att bygga våra framtida lastbilar och bussar, säger Follér. 

Partnerskap är nyckeln till att nå resultat i den koldioxidminskning som krävs för att nå de vetenskapligt baserade klimatmål som Scania har antagit. Till exempel siktar samarbetet med Northvolt på att producera världens grönaste batteri. Stål är en annan stor del av lastbilens koldioxidavtryck, på grund av att man är starkt beroende av fossila ämnen under produktionsfasen. Partnerskapet med H2 Green Steel siktar på lösningar och att sätta Scania i riktning mot en Zero Emission Truck, något som företaget satsar på att leverera 2030. 

 

Om Scanias livscykelanalys: 

Livscykelanalysen är en ISO 14040/44-metod för att beräkna miljöpåverkan av produkter eller tjänster över dess hela livscykel, i det här fallet fordons- och batteriproduktion, användning, underhåll och återvinning.  

Hos Scania används LCA för att utvärdera produktens miljöpåverkan och för att sätta interna projektmål inom produktutveckling. 

Det som har använts i denna studie är: 500 000 km kört i en representativ distributionscykel med en genomsnittlig last om 6,1 ton som har valts ut med målsättningen att reflektera och representera en hel livslängds drift för fordonen. 
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Karin Hallstan, Presschef, Scania
Telefon: +46 76 842 81 04
E-post: karin.hallstan@scania.com 

Andreas Follér, Hållbarhetschef, Scania
E-post: andreas.foller@scania.com 
 

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2020 levererade vi 66 900 lastbilar, 5 200 bussar samt 11 000 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 125 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 50 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information besök: www.scania.com.