Scania publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2018

2018 blev ytterligare ett år med starka resultat och ett fortsatt fokus på att bidra till en hållbar framtid för ekosystemet för transporter och logistik. Antalet levererade fordon och serviceförsäljningen var högre än någonsin och Scanias nettoomsättning ökade till en rekordnivå.

Under 2018 förenade Scania fortsatt tillväxt med att påskynda utvecklingen mot ett hållbart transportsystem.

– Hållbarhet är inte längre något som företag kan välja att vara för eller emot, säger Scanias VD Henrik Henriksson. Det måste vi vara för att förbli relevanta. Inom Scania har vi förändrat hela bolaget i syfte att vara ledande i övergången till ett hållbart transportsystem. Våra kunder kräver detta från oss och deras kunder efterfrågar det.

2018-års utgåva av Scanias års- och hållbarhetsredovisning beskriver företagets resa på väg mot ett hållbart transportsystem.

Detta är Scanias fjärde gemensamma års- och hållbarhetsrapport som beskriver dess finansiella, sociala och miljömässiga utveckling.

Läs hela års- och hållbarhetsredovisningen här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanna Berlin, Investor Relations Manager
Telefon: 08-553 861 12
E-post: susanna.berlin@scania.com

Karin Hallstan, Head of Corporate Communications and PR
Telefon: 072 967 02 84
E-post: karin.hallstan@scania.com

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2018 levererade vi 88 000 lastbilar, 8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 100 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.