Scania publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2020

Report this content

2020 var ett år olikt alla andra. Även om Scania påverkades mycket av störningar orsakade av pandemin, lyckades företaget ändå prestera starkt och ökade sitt fokus på att driva skiftet mot ett hållbart transportsystem.

Pandemin bidrog till en historisk och global nedstängning av produktion på Scania under 2020 och en oförutsägbar efterfrågan på produkter. Trots den stora påverkan genom lägre fordonsvolymer, mildrades de negativa effekterna på rörelseresultatet genom kraftfulla kostnadsbesparingar.  

Trots alla utmaningar året förde med sig höll Scania fast vid sitt syfte och tog tydliga kliv mot ett hållbart transportsystem, i linje med företagets strategi. Allt eftersom elektrifiering och självkörande teknik påverkar industrin uppstår nya affärsmöjligheter. Scanias VD Henrik Henriksson säger:
– Vi är i en tid av transformation, en tid när industrin erfar en av de största skiftena i dess historia. Vi kommer omforma vår affärsmodell i nära samarbete med nuvarande och nya kunder för att upptäcka dessa möjligheter och använda dem för att öka tillväxt.

Scanias års- och hållbarhetsredovisning beskriver resan som Scania gör mot ett hållbart transportsystem. Det är företagets sjätte kombinerade års- och hållbarhetsredovisning, som visar företagets finansiella, sociala och miljömässiga prestation. Scania uppmärksammar betydelsen av Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) och har påbörjat resan med att integrera delar av dess ramverk och kommer fortsätta att utveckla företagets rapporter i enlighet med dess rekommendationer. Hela rapporten hittar du här »

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Susanna Berlin, Investor Relations och Strategic Communications Manager
Telefon: 08 553 861 12
E-post: susanna.berlin@scania.com

Karin Hallstan, Presschef
Telefon: 076 842 81 04
E-post: karin.hallstan@scania.com
 

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2020 levererade vi 66 900 lastbilar, 5 200 bussar samt 11 000 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 125 miljarder kronor, varav över 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 50 000 medarbetare. Forskning och utveckling är huvudsakligen koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Latinamerika, med regionala produktcenter i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON GROUP. För mer information besök: www.scania.com.