Scania stärker sitt bussprogram för alternativa bränslen

På Busworld i Kortrijk i Belgien presenterar Scania hybridfordonet Interlink Low Decker. Dessutom lanseras den nya helelektriska Scania Citywide.

Tack vare Scanias hybridteknik erbjuder företaget nu alternativ inom alla aspekter av förorts- och regiontrafik. Scania Interlink LD finns för närvarande tillgänglig för diesel, biodiesel, HVO, CNG/CBG, etanol och, i och med den senaste varianten, hybriddrift. Den kompletterar Scania Citywide Low Entry Suburban, som också finns tillgänglig för hela utbudet av alternativa bränslen samt i en hybridmodell.

– De snabbt växande städerna över hela världen beror i större utsträckning på att förorterna växer än att innerstäder expanderar. Det innebär längre pendlingsresor till jobbet, och kollektivtrafiken i förorter förbrukar faktiskt tre gånger mer bränsle än transporter i innerstäder. Därför behöver vi fokusera mer på att hitta alternativ med icke-fossil drift för de här resorna, säger Karin Rådström, som är Head of Buses and Coaches på Scania.

Dessutom introducerar Scania på Busworld sin nya Scania Citywide Low Floor som är drivs helt elektriskt. Den lanseras på marknaden under 2018.

– Scania erbjuder marknadens största bussutbud för alternativa bränslen. Detta ger operatörer en enastående valfrihet att, med bibehållen total driftekonomi, göra den nödvändiga övergången till mer hållbara persontransporter, säger Karin Rådström.

För ytterligare information, kontakta:

Karin Rådström, Senior Vice President, Buses & Coaches
Telefon: +46 8 553 835 81, e-post: karin.radstrom@scania.com

Johanna Lind, Director Business Development

Telefon: +46 8 553 540 45, e-post: johanna.lind@scania.com

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus. För ytterligare information, besök www.scania.com

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.