Scania testar eldrivna lastbilar i verklig trafik

Report this content

I februari 2016 börjar Scania testa elektriska lastbilar på den elväg som blir verklighet sedan Trafikverket nu har beviljat stöd till projektet Elväg Gävle. Projektet ska demonstrera och utvärdera konduktiv teknik, som innebär elöverföring genom luftledningar ovanför fordon med strömavtagare på taket.

Satsningen på projektet Elväg Gävle ligger i linje med regeringens mål om en energieffektiv och fossilfri fordonsflotta till 2030 och ska bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Projektet omfattar ca 77 miljoner kronor i offentlig finansiering kombinerat med ca 48 miljoner kronor i medfinansiering från näringslivet och regionen.

Scanias lastbilar ska köra godstransporter på en 2 km lång teststräcka som byggs mellan Gävle hamn och Storvik längs Europaväg 16. Lastbilarna är utrustade med elektrisk hybriddrivlina utvecklad av Scania.

Kraften till lastbilarna förs över från ledningar i luften genom en strömavtagare, pantograf, på taket. Tekniken har utvecklats av Siemens, som sedan 2013 har genomfört tester av elektrifierade lastbilar tillsammans med Scania vid sin forskningsanläggning utanför Berlin.

Möjligheten att köra tunga lastbilar på el på detta sätt innebär att lastbilens flexibilitet att kunna utföra uppdrag både på el och som vanlig hybridlastbil bibehålls, samtidigt som upp till 80-90 procent av de fossila utsläppen försvinner. Driftskostnaderna blir låga då det går åt avsevärt mindre energi tack vare elmotorns effektivitet, samtidigt som el är en billigare energikälla än diesel.

− Bränslebesparingarna som möjliggörs genom elektrifiering är stora och tekniken kan bli en grundsten för fossilfria vägtransporter. Elvägar är också ett sätt att utveckla miljösmartare transporter med utnyttjande av det befintliga vägnätet, säger Nils-Gunnar Vågstedt, som ansvarig för Scanias forskning inom området.

Demonstrationsanläggningen för konduktiv teknik ingår i Projekt Elvägar, som är en av de största innovationsupphandlingar som pågår i Europa. I samarbete mellan Trafikverket, Energimyndigheten och Vinnova ska industri och akademi demonstrera och utvärdera elvägar som en möjlig metod för att minska användningen av fossil energi i transportsystemet.

Scania deltar även i en annan forskningssatsning inom Projekt Elvägar, där tekniken med induktiv laddning ska testas i stadsbusstrafik. En stadsbuss från Scania med elhybriddrivlina kommer att gå i linjetrafik i Södertälje med start i juni 2016. Vid en av hållplatserna ska det finnas en laddstation där bussen på sex-sju minuter kan fylla på tillräckligt mycket energi för att kunna klara hela linjesträckningen.

I projektet Elväg Gävle deltar Region Gävleborg, Siemens och Scania med Boliden, SSAB, Sandvik, Stora Enso, Ernst Express, Midroc Elektro, Sandviken Energi, Gävle Hamn, Gävle Energi och Handelshögskolan i Stockholm. Projektet har också arbetat nära Trafikverket, Elsäkerhetsverket och Transportstyrelsen.

För ytterligare information, kontakta:

  • Nils-Gunnar Vågstedt, Head of Hybrid Systems, tel 08 553 859 93, e-post nils-gunnar.vagstedt@scania.com
  • Hans-Åke Danielsson, presschef, tel 08 553 856 62

Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar för tunga transporter samt industri- och marinmotorer. En växande del av verksamheten är service- och tjänsteutbudet, som garanterar Scanias kunder kostnadseffektiva transportlösningar och hög tillgänglighet. Scania erbjuder också finansiella tjänster. Scania är verksamt i ett hundratal länder och har 42 000 anställda. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige. Tillverkning sker i Europa och Sydamerika med möjlighet till globalt utbyte av såväl komponenter som kompletta fordon. Under 2014 uppgick faktureringen till 91,1 miljarder kronor och resultatet efter skatt till 6 miljarder kronor Scanias pressreleaser finns på www.scania.com/se

Taggar: