Scanias uppkopplade fordon samlar in data från 2,9 miljarder körda kilometer per månad

Antalet uppkopplade fordon ökar i och med att allt fler kunder satsar på underhållsavtal och tidsbesparande service. Detta resulterar inte bara i en ökning av fordonens tid i drift utan även i en ökad mängd data som kan samlas in.

Trots att det bara var två år sedan tjänsten lanserades hade Scania mer än 70 000 påskrivna Flexible Maintenance-avtal i slutet av 2018. Det är en ökning med 68 procent jämfört med 2017. Tjänsten ger kunderna upp till en hel dags extra drift per år, något som ökar deras lönsamhet och förbättrar den service de i sin tur erbjuder sina kunder.

– Detta är bara en av många signaler som visar att uppkopplade fordon förändrar tunga transporter. Ur kundens synvinkel resulterar Scanias satsning på uppkopplade fordon sedan 2011 i bättre förmåner för varje år. Ökat nyttjande av fordonen och smartare planering betyder en förbättrad vinst – och mer hållbara transporter, säger Karin Rådström, Executive Vice President och chef för Scania Sales & Marketing.

Vid slutet av 2018 fanns det mer än 360 000 uppkopplade Scanialastbilar

och -bussar på vägarna. I Europa är ungefär 90 procent av fordonsflottan uppkopplad och andra delar av världen följer efter.

Hela flottan av Scaniafordon kör 2,9 miljarder kilometer varje månad. Under 2011 var motsvarande siffra 62 miljoner kilometer. Det är innehållet i datan som ger Scania möjligheten att skräddarsy tjänster som Scania Maintenance with Flexible Plans; fordonsunderhåll som bygger på realtidsdata och faktisk fordonsanvändning.

Underhållsbehovet för varje lastbil bestäms utifrån den data som samlas in. Därför kan till exempel byte av olja och filter göras när det passar bäst, vilket minimerar tiden i verkstaden, förbättrar kundens ekonomi och gör byten av reservdelar så hållbara som möjligt.

– Mängden data från Scaniafordon på vägarna dubbleras var tjugonde månad och denna data är ovärderlig när det kommer till forskning och utveckling. Ingenjörer har stor nytta av informationen när de konstruerar eller förbättrar funktioner. De kan till exempel använda information om slitage på vissa delar men även slitstyrkan överlag som utgångspunkt för att göra en så optimal konstruktion som möjligt, säger Claes Erixon, Executive Vice President och chef över Scania Research and Development.

Realtidsdata från uppkopplade fordon breddar också utbudet av tjänster som Scania kan erbjuda sina kunder. Uppkopplade fordon är grunden för Scania Fleet Management i och med att de ger insikter i körbeteende, produktivitet och ekonomi som i sin tur kan förbättra både fordonets prestanda och säkerhet. Detta är avgörande för lönsamheten, vägsäkerheten och miljöpåverkan. Det ger även Scania möjligheten att erbjuda förarutbildningar och personlig coachning samt system installerade i hytten som fokuserar på föraren.

Mer information

Läs mer i Scanias års- och hållbarhetsredovisning 2018, som du hittar här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Hallstan, Head of Corporate Communications & PR

Telefon: 072-967 02 84

E-post: karin.hallstan@scania.com

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder driver vi övergången till ett hållbart transportsystem. År 2018 levererade vi 88 000 lastbilar, 8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick till mer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 och är idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 100 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.

Taggar:

Om oss

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners ochkunder driver vi omställningen till ett hållbart transportsystem. 2018 levererade vi 88 000 lastbilar,8 500 bussar samt 12 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Nettoomsättningen uppgick tillmer än 137 miljarder kronor, varav cirka 20 procent var tjänsterelaterade. Scania grundades 1891 ochär idag verksamt i fler än 100 länder och har cirka 52 000 medarbetare. Forskning och utveckling ärkoncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Tillverkning sker i Europa, Latinamerikaoch Asien, med regionala produktionscentrum i Afrika, Asien och Eurasien. Scania är en del av TRATON SE. För mer information besök: www.scania.com.