Förändringar i SciBases styrelse

Som en följd av tillträdet på positionen som investeringschef på Karolinska Development lämnar Viktor Drvota SciBases styrelse. Suppleanten Andreas Pennervall träder in i hans ställe. 

Viktor Drvota går vidare till Karolinska Development från att ha varit chef över SEB Venture Capitals Life Science-investeringar. Han har varit del av SciBases styrelse sedan 2005. Anders Pennervall har varit suppleant i SciBases styrelse sedan 2013.

Anmälan om utträde har inlämnats till Bolagsverket den 29 januari.

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email:
simon.grant@scibase.com

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com.

Informationen är sådan som SciBase Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 2 februari 2016.

Prenumerera

Dokument & länkar