• news.cision.com/
  • SciBase/
  • Kommuniké från extra bolagsstämma den 7 september 2021 i SciBase Holding AB (publ)

Kommuniké från extra bolagsstämma den 7 september 2021 i SciBase Holding AB (publ)

Report this content

Extra bolagsstämman i SciBase Holding AB (publ), org.nr 556773-4768 (”Bolaget”) ägde rum idag den 7 september 2021. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin genomfördes stämman med enbart poströstning, utan fysiskt deltagande. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i enlighet med följande:

Val av styrelse

Stämman beslutade med erforderlig majoritet att utse Jvalini Dwarkasing till ny styrelseledamot. Bolagets styrelse har därmed följande sammansättning: Tord Lendau (styrelseordförande), Diana Ferro, Thomas Taapken, Matt Leavitt och Jvalini Dwarkasing.

Jvalini Dwarkasing erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamot i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd. 

För mer information, vänligen kontakta:

Simon Grant, CEO SciBase

Tel: +46 72 887 43 99

Email: simon.grant@scibase.com

Certified Advisor:

Avanza

Tel: +46 8 409 421 20

Emailca@avanza.se

Om SciBase och Nevisense

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt ”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och icke-melanom hudcancer. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com.