• news.cision.com/
  • SciBase/
  • Ny Studie: Nevisense visar på potentialen att hjälpa kliniker detektera melanom som annars kunnat missas

Ny Studie: Nevisense visar på potentialen att hjälpa kliniker detektera melanom som annars kunnat missas

Report this content

Dagens metoder for melanomdetektion ämnar till att hitta melanom i så tidigt stadium som möjligt. Maligna melanom kan ofta vara svåra att detektera, och tidig detektion är viktig.

I en studie vid Skin Cancer Clinic på Southampton Universitetssjukhus utförd av Dr Catriona Henderson och Dr Birgit Pees, utvärderades Nevisense som ett tillägg till befintliga metoder för melanomdetektion på 48 patienter.

Resultaten av studien förstärker det som har visats i andra studier - att ibland kan även lesioner som ser ofarliga ut vara melanom, och att lägga till Nevisense kan hjälpa kliniker att upptäcka dessa, när de annars kan missas.

Slutsatsen av studien är att användning av Nevisense "kan bidra till att minska onödiga excisioner och hjälpa till att upptäcka subtila melanom tidigare. Nevisense kan användas som ett tillägg till makroskopisk, dermoskopisk och klinisk information för att identifiera subtila tidiga melanom som annars skulle kunna missas. Nevisense kan också användas för att försäkra att lesioner med svag klinisk misstanke inte behöver excideras. "

Studien presenterades som en poster vid det 97: e årliga mötet i British Association of Dermatologists i Liverpool 4-6 juli 2017.

 "Vi har nu ännu en studie som visar värdet av Nevisense, den här gången på en större hudklinik i Storbritannien. Att missa ett melanom är kanske den frågeställning som berör dermatologer mest, så alla verktyg som kan hjälpa att minska risken är mycket välkomna” säger Simon Grant, VD på SciBase.

För mer information, vänligen kontakta: 
Simon Grant, vd SciBase 
Tel: +46 72 887 43 99 
Email: 
simon.grant@scibase.com  

Om hudcancer  

Hudcancer är den vanligaste cancerformen globalt och utgör nästan hälften av alla cancerfall. Det finns uppskattningar som visar att hälften av alla amerikaner som lever till 65 år kommer att få hudcancer minst en gång under sitt liv. Malignt melanom är den mest dödliga formen av hudcancer och står för 75 procent av dödsfallen orsakat av hudcancer. Globalt diagnosticeras cirka 230 000 nya fall av malignt melanom per år.

Om SciBase och Nevisense 
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt nu även i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. 
SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com .

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar