SciBase får den första kommersiella ordern i USA från privatklinik i New York

SciBase har tagit hem en första kommersiell order i USA från en privatklinik med fokus på self-pay-patienter på Manhattan i New York. Ordern, som består av en Nevisense samt tillhörande engångselektroder, är strategiskt viktigt då den kan ses som ett tidigt tecken på att lanseringsstrategin är den rätta. SciBase strategi fokuserar initialt på att marknadsföra Nevisense till privatkliniker med self-pay-patienter i New York Metropolitan Area. 

-Vi är väldigt nöjda med att ha sålt vår första Nevisense i USA och vi ser det som en tidig bekräftelse på att vår strategi för den amerikanska marknaden är rätt. Det här är en bra klinik att börja med och vi kommer nu att växla upp och öka våra insatser framöver, säger Simon Grant, vd på SciBase.

Privatkliniken leds av en tongivande och välkänd dermatolog som arbetar både inom det medicinska och det kosmetiska området, däribland med hudcancer, eksem, akne samt en rad ytterligare hudåkommor.

Fokuserad tillväxtplan för amerikanska marknaden
Den i september kommunicerade lanseringsstrategin innebär att SciBase initialt kommer att fokusera på så kallade self-pay-kliniker där patienten betalar sjukvårdskostnader direkt och inte via ett försäkringsbolag. SciBase inriktar sig på New York Metropolitan Area/Tri-State Area, som är USAs mest befolkade storstadsområde och en av regionerna i USA med det högsta antalet fall av malignt melanom. Parallellt med att man bygger en kännedom om Nevisense i regionen kommer man vidareutveckla det befintliga nätverket av Key Opinion Leaders (KOL) i nordöstra delen av USA. Nästa steg blir sen att närma sig utvalda lokala och regionala försäkringsbolag för att söka lokal kostnadsersättning för EIS-test. För att uppnå en bred penetration av den amerikanska marknaden så är en allmän kostnadsersättning för Nevisense-test från försäkringsbolagen nödvändig. Denna process är tidskrävande och kommer att selektivt påbörjas så snart som det är praktiskt möjligt. Efter uppnådd kommersiell framgång i den nordöstra regionen kommer man via en landsomfattande distributionspartners kunna påskynda försäljningstillväxten ytterligare.

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email:
simon.grant@scibase.com  

Denna information är sådan information som SciBase Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 10.30 CET. 

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt nu även i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna.
SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com  

Taggar:

Om oss

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. En video om Nevisense-metoden hittas på sww.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

Prenumerera

Dokument & länkar