SciBase fortsätter expandera - nyanställer i Tyskland och Sverige

Report this content

SciBase, som utvecklar och säljer en ny teknik för tidig detektion av malignt melanom, fortsätter att expandera. Bolaget har anlitat ytterligare en agent samt rekryterat en säljare i Tyskland, som i dagsläget är bolagets största och viktigaste marknad, vilket innebär att man nu är fem personer på plats. Även i Sverige expanderar SciBase och har anställt Maria Näslund som produktchef. 

- Vi växer snabbare än planerat på den tyska marknaden. Det beror på att vi ser en ökad efterfrågan på Nevisense samtidigt som användandet ökar. För att kunna möta detta behov har vi gått från att vara tre personer till fem personer, säger Simon Grant, VD på SciBase.

Den nya agenten som SciBase slutit avtal med har lång erfarenhet av försäljning mot hudläkare och kommer att fokusera på nyförsäljning av Nevisense i sydvästra Tyskland.  SciBase har sedan tidigare en agent i Tyskland och tillsammans med den nya agenten och övriga anställda på plats kan en större geografisk del av den tyska marknaden täckas.

Den andra nya tjänsten i Tyskland har som uppgift att stödja kliniker för att öka användningen av Nevisense i den dagliga verksamheten på klinikerna. Konkret innebär det att implementera processer för hur Nevisense ska användas rutinmässigt i vården av patienter.

- I vår affärsmodell kommer huvuddelen av våra intäkter från den dagliga användningen av våra instrument, det vill säga från engångselektroderna. Därför är det viktigt att klinikerna får in användandet av Nevisense i sina dagliga arbetsrutiner och det kan vi via vår nya säljare hjälpa klinikerna med, säger Simon Grant

SciBase räknar med att den ökade personalstyrkan i Tyskland kommer att ha en positiv effekt på försäljningen från och med det tredje kvartalet 2015.

Även på hemmaplan växer SciBase och bolaget har nyligen anställt Maria Näslund som produktchef. Maria ska framför allt arbeta med produktledning och marknadsstöd av Nevisense, och även hjälpa till med att utveckla nästa generations Nevisense. Hon kommer närmast från St Jude Medical i Uppsala.

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email:
simon.grant@scibase.com

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och TGA-godkännande i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com

Prenumerera

Dokument & länkar