SciBase gör sin första affär tillsammans med DermoScan i Tyskland

SciBase har fått en första order av en kund inom ramen för samarbetet med det tyska medicinteknikbolaget DermoScan. Ordern kommer från en klinik i München som sedan tidigare använder DermoScans dermatoskopisystem och som nu valt att komplettera sin diagnostiska process med Nevisense. 

Tidigare i år så slöt SciBase och DermoScan ett avtal om att länka ihop och dela patient- och klinisk information från Nevisense med DermoScans dermatoskopisystem DermoGenius Ultra. DermoScan är det första digitala dermatoskopiföretaget som inkluderar EIS som standardparameter och DermoGenius Ultra används på fler än 400 kliniker i Tyskland. 

- ”Integrationen mellan alla system jag använder är väldigt viktigt för mig i min klinik, därför var integrationen mellan Nevisense och DermoGenius Ultra en avgörande faktor. Integrationen gör det möjligt för oss att inkludera Nevisense som en naturlig del i vår arbetsprocess. Vi är mycket nöjda över att kunna erbjuda våra patienter den integrerade lösningen”, säger Dr. Thomas och Dr. Ameli Weber på kliniken Hautarzt Weber in Munich

Nevisense kommer att vara ett värdefullt komplement till den visuella bedömningen med DermoScans digitala dermatoskop. Det blir till exempel enklare att få in Nevisense och EIS-mätningen i arbetsflödet vilket påverkar effektiviteten positivt. Integrationen gör det också möjligt att via DermoGenius koppla ihop Nevisense med nästan alla EHR-system (patientinformationssystem) i Tyskland.

- ”Vi har fört en diskussion med den här kliniken under en period och det som fällde avgörandet var integrationen av Nevisense med DermoGenius Ultra, som de redan använder. Vi ser denna första affär som ett tecken på att vi nu har möjlighet att nå ut till nya målgrupper vilket är en del i vår mer ambitiösa tillväxtstrategi”, säger Simon Grant, VD på SciBase.

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email:
simon.grant@scibase.com  

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer cancerdiagnostikinstrument. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt nu även i USA (PMA). Nevisense baserar på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna.
SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Avanza är Certified Adviser. Mer information finns på www.scibase.com .  

Om oss

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklar och säljer instrument för cancerdiagnostik. Produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning) och har även TGA-godkännande för försäljning i Australien. Verktyget befinner sig i processen för ett godkännande av FDA i USA. Nevisense baserar på en metod som kallas Electrical Impedance Spectroscopy (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. En video om Nevisense-metoden hittas på sww.scibase.se/en/the-nevisense-product. Läs mer om bolaget på www.scibase.se.

Prenumerera

Dokument & länkar