SciBase har lämnat in ansökan avseende kostnadsersättning i USA med målet att erhålla första ersättning under 2021

Stockholm den 16 juni – SciBase ett globalt medicinteknikbolag med en teknologiplattform som möjliggör innovativa produkter för hudsjukdomar som hudcancer och atopisk dermatit, meddelar idag att företaget har lämnat in en ansökan om ersättningskod för sin melanomapplikation till Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) i USA.

CMS överser administrationen av medicinska procedurer inom Medicare och Medicaid och deras koder används också av andra försäkringsbolag. Medicare täcker sjukvård för äldre medan Medicaid täcker oförsäkrade patienter.

 ”Vi på SciBase har nu levererat ytterligare en viktig milstolpe och gjort signifikanta framsteg i USA för en långsiktigt hållbar tillväxt. Vi är glada att vi trots Covid-19 situationen kunnat lämnat in vår ansökan om kostnadsersättning till CMS enligt tidplan. De försäkrade under Medicare är av speciellt intresse för SciBase givet den högre andelen av melanom hos äldre. Vårt mål är fortsatt att nå kostnadsersättning på en regional nivå under 2021”, säger Simon Grant VD SciBase.

SciBase har nyligen accelererat sina aktiviteter och levererat betydande milstolpar till sina aktieägare, genom en nivåförändring avseende hastigheten som Nevisense 3.0 ökar marknadsacceptansen och marknadsandelar på bolagets fokuserade marknader, Tyskland och USA.

  • Nevisense 3.0 lanserades i slutet av 2018 i Tyskland och levererade ett mycket förbättrat kliniskt arbetsflöde, testgenomströmning och nöjda kunder.
  • I november samma år publicerades nya kliniska riktlinjer i Tyskland av Onkoderm (en tysk hudorganisation för förebyggande och behandling av hudcancer). Dessa riktlinjer stödjer användningen av Nevisense vid utvärderingen av atypiska lesioner. Lanseringen av Nevisense 3.0, tillsammans med införandet i tyska riktlinjer, bidrog till en försäljningstillväxt på mer än 30% 2019 i Tyskland, drivet av en ökning med 50% i antalet testade patienter.
  • Efter lanseringen av Nevisense 3.0 i Tyskland ökade Bolagets försäljning under sex på varandra följande kvartal (jämfört med motsvarande kvartal föregående period).
  • I april 2020 erhöll SciBase marknadsgodkännande från FDA för Nevisense 3.0 på den amerikanska marknaden vilket innebär att Bolaget nu kan erbjuda den tredje generationens produkt i USA.
  • I maj 2020 initierades också ett samarbetsavtal mellan SciBase och USA’s främsta dermatologinätverk, Advanced Dermatology and Cosmetic Surgery (“ADCS”).

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: simon.grant@scibase.com

Certified Advisor:
Avanza
Tel: +46 8 409 421 20
Email: corp@avanza.se

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt ”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .

Prenumerera

Dokument & länkar