SciBase presenterar på Vator Healthcare Innovation Summit den 7 oktober, 2021

Report this content

SciBase en ledande utvecklare av AI baserade lösningar för hudåkommor, meddelar idag att VD Simon Grant den 7 oktober kl.10.40 kommer att presentera en uppdatering kring den senaste utvecklingen i bolaget på Vator Healthcare Innovation Summit 2021. Presentationen följs av en kortare Q&A session. Vator Healthcare Summit är ett digitalt event där några av mest innovativa och snabbväxande bolagen inom sektorn kommer att presentera. Alla bolagspresentationer kommer under mötet att hållas på engelska.

För att delta och registrera sig för mötet: https://vatorsecurities.se/event/vator-securities-healthcare-innovation-summit/

Vi har på den senaste tiden uppnått många spännande och viktiga milstolpar för SciBase. Efter en lång process erhöll vi vår MDR-certifiering vilken gjort det möjligt för oss att lansera NMSC-applikationen (icke-melanom hudcancer) i Europa, vilket är en viktig del av vår tillväxtstrategi. Vi har också nått en ny fas i USA genom att lämna in vår första ansökan om kostnadsersättning - en annan mycket viktig milstolpe för bolaget. Inom applikationsområdet hudens barriär har två signifikanta och grundläggande kliniska studier nyligen publicerats. Hudens barriär är ett spännande nytt applikationsområde för SciBase och ett där vi har unika fördelar. Barriärrelaterade sjukdomar är utbredda och att använda Nevisense som ett verktyg för bedömning av hudens barriär kan verkligen hjälpa till att bättre förstå och hantera patienter.” säger Simon Grant, VD för SciBase.

För mer information, vänligen kontakta:
Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email:
simon.grant@scibase.com

Certified Advisor (CA):

Vator Securities

Tel: +46 580 065 99

Email: ca@vatorsec.se

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett globalt medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklat ett unikt ”point-of-care” instrument för icke-invasiv detektion av hudcancer och andra hudsjukdomar. SciBase är en pionjär inom AI-baserade lösningar som kombinerar artificiell intelligens med elektrisk impedansspektroskopi (EIS) för att ge objektiv information som hjälper hudläkare och andra vid kliniskt beslutsfattande. SciBase produkter inkluderar Nevisense och Nevisense Go och för närvarande adresserar plattformen detektion av malign melanom, icke-melanom hudcancer och bedömning av hudens barriärfunktion. Nevisense är den enda produkt som är godkänd av FDA för detektion av malignt melanom och det enda instrumentet i Europa med ett MDR-godkännande för detektion av hudcancer. SciBase teknologi är baserad på mer än 20 år av akademisk forskning vid Karolinska Intitutet i Stockholm. För mer information besök www.scibase.com.

Prenumerera

Dokument & länkar