SciBase publicerar årsredovisning för 2018

Report this content

SciBase meddelar härmed att årsredovisning för 2018 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.scibase.com.

Årsredovisningen för 2018 finns bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

Årsredovisningen kommer endast att distribueras till aktieägare som uttryckligen begär ett tryckt exemplar.

För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:

Michael Colérus, CFO
Tel: +46 70 341 34 72 E-post: michael.colerus@scibase.com

Certified Advisor (CA):

Avanza

Tel: +46 8 409 421 20

Email: corp@avanza.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 kl. 08.00 CET.

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt ”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på Nasdaq First North ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar