SciBase publicerar årsredovisning för 2021

Report this content

SciBase meddelar härmed att årsredovisning för 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida www.scibase.com.

Årsredovisningen för 2021 finns bilagd som en pdf till detta pressmeddelande.

Årsredovisningen kommer endast att distribueras till aktieägare som uttryckligen begär ett tryckt exemplar.

För ytterligare information besök www.scibase.com eller kontakta:

Michael Colérus, CFO
Tel: +46 70 341 34 72

E-post: michael.colerus@scibase.com

Certified Advisor (CA):

Vator Securities

Tel: +46 8 580 065 99

Email: ca@vatorsec.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 22 april 2022 kl. 09.00 CET.

Om SciBase och Nevisense
SciBase är ett globalt medicinteknikbolag med huvudkontor i Stockholm, som utvecklat ett unikt ”point-of-care” instrument för icke-invasiv detektion av hudcancer och andra hudsjukdomar. SciBase är en pionjär inom AI-baserade lösningar som kombinerar artificiell intelligens med elektrisk impedansspektroskopi (EIS) för att ge objektiv information som hjälper hudläkare och andra vid kliniskt beslutsfattande. SciBase produkter inkluderar Nevisense och Nevisense Go och för närvarande adresserar plattformen detektion av malignt melanom, icke-melanom hudcancer och bedömning av hudens barriärfunktion. Nevisense är den enda produkt som är godkänd av FDA för detektion av malignt melanom och det enda instrumentet i Europa med ett MDR-godkännande för detektion av hudcancer. SciBase teknologi är baserad på mer än 20 år av akademisk forskning vid Karolinska Intitutet i Stockholm. För mer information besök www.scibase.com.

Taggar: