• news.cision.com/
  • SciBase/
  • SciBase tillkännager den första försäljningen inom den nya applikationen hudens barriär

SciBase tillkännager den första försäljningen inom den nya applikationen hudens barriär

Report this content

SciBase meddelar idag om den första försäljningen och leveransen av SciBase produkter för utvärdering av hudens barriärfunktion. Den första leveransen är till ett prestigefyllt sjukhus i Japan för forskning inom hudens barriärfunktion på spädbarn.

Hudens barriärfunktion fyller en viktig funktion då den hindrar irriterande ämnen och allergener att komma in i kroppen samtidigt som den förhindrar vatten att dunsta ut.

När dessa lager inte fungerar eller skadas så kan barriärrelaterade problem ofta uppstå, där det vanligaste problemet är atopisk dermatit (AD) eller eksem. Det har visats, till exempel, att barn med en nedsatt eller “läckande” barriär i mycket högre grad kan komma att utveckla eksem, födoämnesallergier, allergisk rinosinusit och astma. Läkare kallare den här utvecklingen av följdsjukdomar den atopiska eller allergiska marschen och nya studier visar att detta i hög grad är relaterat till barriären.

Utmaningen för läkare är att dagens metoder är otillförlitliga och inte kan användas för att bedöma hudens barriärfunktion i klinisk praxis. Det är här som SciBase teknologi Elektrisk Impedans Spektroskopi (EIS) kommer in i bilden. Nevisense kan använda EIS i en klinisk miljö vilket har potentialen att ge läkare snabb och noggrann information för att kunna bedöma hudens barriärfunktion och därmed kunna behandla patienter på ett bättre sätt.  

“Publiceringen av den första artikeln i Allergy innebar en milstolpe för SciBase och nu har vi uppnått en andra milstolpe genom den första försäljningen av utrustning för att utvärdera hudens barriärfunktion. Intresset vi har sett, särskilt från forskare, har varit mycket uppmuntrande. Antalet möjliga applikationer är många och marknadspotentialen är stor – mycket större än för melanom. Vi tror att den här nya applikationen för att utvärdera hudens barriärfunktion kan innebära ett genombrott för SciBase som bolag och förväntar oss att ytterligare försäljningar följer”, säger Simon Grant, VD SciBase.

Artikeln finns publicerad här: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/all.13824

För mer information, vänligen kontakta: 

Simon Grant, vd SciBase
Tel: +46 72 887 43 99
Email: simon.grant@scibase.com  

Certified Advisor (CA):

Avanza

Tel: +46 8 409 421 20

Email: corp@avanza.se

Om SciBase och Nevisense 

SciBase är ett medicinteknikbolag med huvudkontor i Sundbyberg, som utvecklat och säljer ett unikt ”point-of-care” instrument för utvärdering av olika hudsjukdomar såsom hudcancer och atopisk dermatit. Den första produkten Nevisense är ett hjälpmedel för detektion av malignt melanom, den farligaste formen av hudcancer. Vidareutveckling har lett till att Nevisense också kan användas som ett verktyg för att utvärdera hudens barriärfunktion och inflammation. Bolaget grundades av Stig Ollmar, forskare på Karolinska Institutet. Produkten baserar på omfattande forskning, och i den största kliniska studien som hittills genomförts för detektion av malignt melanom har Nevisense fått resultat som visar på värdet av metoden för sjukvården. Nevisense är godkänd för försäljning inom EU (CE-märkning), TGA-godkännande i Australien samt godkänt av FDA i USA (PMA). Nevisense är baserad på en metod som kallas Elektrisk Impedansspektroskopi (EIS) som upptäcker maligna vävnader genom att mäta motståndet av elektriskt ström i cellerna. SciBase är noterat på First North Growth Market ("SCIB"). Mer information finns på www.scibase.com .  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar