Cartana förvärvas av 10x Genomics för 425 miljoner kronor

Report this content

Det amerikanska bioteknikföretaget 10x Genomics förvärvar det svenska bolaget Cartana, som för två år sedan finansierades av Sciety-nätverket.

Tre år efter start blir det svenska bioteknikbolaget Cartana en del av det Nasdaqnoterade amerikanska 10x Genomics, som är marknadsledande inom single cell analysis-teknologi. Köpeskillingen inkluderar ett initialt belopp om 360 miljoner kronor samt en tilläggsköpeskilling om 65 miljoner kronor, förutsatt att överenskomna milstolpar uppfylls. 

Cartana som i dag finns på Karolinska Institutet kommer även fortsättningsvis att vara baserade i Stockholm.

– Vi är oerhört glada att vi nu blir en del av 10x Genomics, som enligt oss är den mest framgångsrika och snabbast accelererande leverantören av life science-verktyg i världen. Detta kan påskynda utvecklingen och spridningen av vår teknologi med mycket större bredd än vad som skulle ha varit möjligt om vi hade gjort det själva, säger Malte Kühnemund, grundare och Vice VD för Cartana. 

– Med sin innovativa och vetenskapsdrivna entreprenörsprofil är 10x Genomics rätt partner för oss och rätt hem för Cartana. För teamet betyder det en fantastisk möjlighet att få utvecklas och växa i ett stort globalt företag, säger han. 

Efter nyemissionen som genomfördes med Sciety 2018 lanserade bolaget sin första produkt inom neurologi och kunde samtidigt öka takten i sin produktutveckling. Under 2020 lanserade de sin andra produkt inom onkologi. 

– Det här är en mycket glädjande nyhet och ett rättvist erkännande av Cartanas teknologi. Vi gratulerar Cartana och dess aktieägare till affären. Det är också glädjande att bolaget stannar i Stockholm och att 10x Genomics på detta sätt ökar sin närvaro här. Det är betydelsefullt för svensk life science, säger Andreas Lindblom, VD för Sciety.

Cartanas reagenser för gensekvensering direkt i hela vävnadsprover är ett resultat av över tio års forskning. Teknologin ger forskare information både om enskilda hjärncellers typ och funktion och om deras lokalisering i förhållande till varandra. Detta är värdefullt vid forskning för att förstå samspelet mellan celler och hur den omkringliggande miljön påverkas och bidrar till olika sjukdomstillstånd. 

Sciety

www.sciety.se

Presskontakt

Andreas Lindblom, VD för Sciety: andreas.lindblom@sciety.se, tfn. 0703 75 73 73.

Om Sciety

Sciety är Nordens ledande investerarnätverk inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet från life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen. Scietys vision är att innovationer inom life science ska nå sin fulla potential.

Om Cartana

Cartana grundades av en grupp forskare från Stockholms universitet och Karolinska institutet, inklusive Mats Nilsson – analyspionjären inom in situ-sekvensering. Bolagets produkter inom neurologi och onkologi används vid forskning inom såväl industri som akademi.

Mer information om transaktionen

Den 21 augusti 2020 slutförde 10x Genomics förvärvet av CartaNA AB, ett privatägt företag baserat i Stockholm, Sverige. 

Cartana utvecklar in-situ-sekvensering som är en RNA-analysteknik och består av en serie patentskyddade reagens, vilket syftar till att göra det möjligt för forskare att visualisera RNA-uttrycksprofiler direkt i vävnaden med subcellulär upplösning. Metoden fungerar både på färskfrysta och formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadsavsnitt.

Cartana-tekniken kompletterar i hög grad 10x Genomics befintliga Chromium- och Visium-plattformar och planen är att integrera tekniken i framtida produktförbättringar. Cartana-teamet kommer att ingå i 10x Genomics svenska forskningscentrum som startades i och med förvärvet av Spatial Transcriptomics 2018.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar