Picture My Life fördubblar antalet kunder på mindre än en månad

För en månad sedan prenumererade sju skolor på Picture My Lifes verktyg för kommunikationen mellan barn med särskilda behov, deras föräldrar och lärare. Idag används verktyget av 14 skolor och om försäljningen fortsätter i samma takt kommer Picture My Life att ha över 30 prenumererande skolor i slutet av året.

”Alla de nya skolorna har själva kontaktat oss och fyra av dem är dessutom kommunala vilket känns extra kul. Vi arbetar nu aktivt med att kontakta och följa upp potentiella kunder med målet att ha 35 prenumeranter i slutet av året”, säger Yvonne Malmström Grimme som är VD för Picture My Life.


Verktyget kan beskrivas som en digital dagbok eller kontaktbok som kan delas mellan barnet, skolan och familjen. Dagboken är specialanpassad för barn som har svårt att kommunicera med ord och den används idag för barn med autism, ADHD och Downs Syndrom. Med hjälp av dagboken kan barnet, familjen och skolan kommunicera med foton, bilder och ritade tecken från integrerade bilddatabaser direkt via dator, surfplatta eller mobiltelefon.


Picture My Life har sedan de lanserade förra hösten kommit i kontakt med lärare och föräldrar med relativt billig marknadsföring. De har varit aktiva på mässor, i forum för lärare och föräldrar på sociala medier och i fackpress samt knutit till sig Skoldatatek som arbetar med att informera skolor om digitala tjänster.


”Vi har en väldefinierad och väldigt engagerad målgrupp. Vår försäljning direkt till föräldrar har varit en mycket bra ingång till att sälja prenumerationer till skolor”, säger Yvonne.


Word-of-mouth har varit en effektiv marknadsföringskanal för Picture My Life och där har prenumererande föräldrar som delat dagboken med barnets lärare varit betydelsefulla. På den vägen har skolorna snabbt insett värdet och startat egna prenumerationer för att kunna använda verktyget även för andra elever. Nu under hösten fick de också en ny kund i samband med att en elev gick från gymnasium till daglig verksamhet vilket var ett resultat av att föräldrarna bad om att dagverksamheten skulle erbjuda samma verktyg som på gymnasiet.


Ett stort försäkringsbolag som erbjuder telefonstöd till föräldrar med barnförsäkring har nu även inlett en dialog om samarbete med Picture My Life. Planen är att försäkringsbolaget ska informera föräldrar som kan vara i behov av verktyget.


Nu tar Picture My Life in kapital för att kunna växa ännu snabbare. Mer information om hur du kan ta del av deras tillväxt finns på sciety.se.

 

 

Sciety

www.sciety.se

Presskontakt

andreas.lindblom@sciety.se

0703 75 73 73

Picture My Life erbjuder en digital och bildbaserad tjänst för människor som har svårt att kommunicera med ord. Hjälpmedlet används för att förbättra kommunikation mellan människor med autism och demens, deras dagliga verksamhet och nära och kära.

Med stöd av hjälpmedlet kan människor med bland annat autism och demens lättare berätta om sin dagförbättras kommunikationen mellan vårdhem, skola och nära och kära.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar