Sciety-nätverket investerar i Predicare – bolaget som ska effektivisera akutsjukvården i världen

Sciety-nätverket genomförde nyligen en investering om 9 Mkr i Predicare som har utvecklat RETTS – ett system som används på majoriteten av Sveriges akutvårdsmottagningar. Det nya kapitalet ska användas till expansion på utvalda marknader i Europa och vidareutveckling av bolagets produktportfölj.

 

Det Göteborgsbaserade bolaget Predicare grundades av en akutläkare och en akutsjuksköterska vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som såg behovet av att på ett mer strukturerat sätt bedöma vårdbehovet hos de patienter som besöker en akutvårdsmottagning. Idag har deras system RETTS digitaliserats och blivit en del av den dagliga verksamheten på akutvårdsmottagningar och ambulanser i Sverige. 
 

Systemet används även på en betydande andel av Norges akutvårdsmottagningar och nu står bolaget inför bredare expansion i Europa. Den nyligen avslutade kapitalanskaffningen har varit ett led i att stärka bolaget för expansionen samt att vidareutveckla bolagets produktportfölj.
 

”Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Sciety. De har hållit ihop processen på ett bra sätt och gett Predicare tillgång till kapital för vår fortsatta tillväxt”, berättar Mathias Myrén, VD för Predicare. 
 

Bolaget har redan fått förfrågningar från potentiella kunder i Europa och Asien.
 

”Vi för sedan tidigare dialog med en stor vårdaktör i Kina som visat intresse för RETTS-systemet. Nyligen blev vi också kontaktade av en vårdaktör som driver sjukhus och ambulanssjukvård i Österrike. Parallellt bearbetar Predicare strategiskt viktiga sjukhus i Europa”, säger Mathias Myrén.
 

Predicare skiljer sig från många andra innovativa teknikbolag – bolaget har vuxit och uppnått lönsamhet i Sverige utan att ta in externt kapital. Först nu när bolaget ska satsa mer fokuserat på utlandsexpansion har man valt att resa kapital för att kunna växa snabbare.
 

”Sciety har följt Predicare under flera års tid och valde att investera eftersom bolaget har en kliniskt bevisad produkt, skalbar affärsmodell och verkar på en växande global marknad”, berättar Andreas Lindblom, VD för Sciety. 
 

 

Sciety

www.sciety.se

Presskontakt

Andreas Lindblom, VD för Sciety: andreas.lindblom@sciety.se, tfn. 0703 75 73 73.

Mathias Myrén, VD för Predicare: mathias.myren@predicare.se, tfn. 0768 401 423.

Sciety är ett investeringsnätverk med fokus på onoterade tillväxtbolag inom life science och digital hälsa. Vi kombinerar erfarenhet inom life science och finans för att välja ut framstående bolag i branschen och göra dem tillgängliga för investeringar från våra medlemmar. Vår vision är att innovationer som gör skillnad når sin fulla potential och skapar värde.

Prenumerera

Media

Media