Sciety reser nytt kapital till läkemedelsbolag inom fettrelaterade sjukdomar

Report this content

Lipigon Pharmaceuticals har rest 8 Mkr i en nyemission för att finansiera sin fortsatta pre-kliniska utveckling av läkemedel inom fettrelaterade sjukdomar, s.k. lipidrelaterade sjukdomar. Störningar i kroppens hantering av fetter orsakar folksjukdomar som diabetes och hjärt-kärlsjukdom men även en rad sällsynta sjukdomar där tillräckliga behandlingar saknas. 

Baserat på expertis från Umeå Universitet arbetar bolaget parallellt inom flertalet indikationer. Särskilt fokus ligger på särläkemedel och det längst gångna projektet är inom Homozygot Familiär Hyperkolesterolemi (HoFH), där Lipigon använder sig av en ny mekanism för att förändra de skadligt höga fettnivåerna. Utvecklingen sker i samarbete med det tyska bolaget Secarna, vars plattform för antisensteknologi används för framtagande av läkemedelskandidaten.

”Vi på Sciety ser stor potential i behandlingar där man utnyttjar väldokumenterad kunskap inom genetik för att skapa riktade behandlingar. Genom att agera på gen-nivå kan man påverka slutprodukterna, det vill säga proteinerna, i ett tidigt skede,” berättar Andreas Lindblom, VD för Sciety.

Bolagets läkemedelsprogram bygger på lång erfarenhet inom forskning på kroppens hantering av fetter. Genom att rikta in sig på sjukdomar där det idag saknas behandlingar som ger tillräckligt god effekt kan bolaget snabbare nå marknaden och samtidigt bygga en grund för att på sikt bredda sig till större folksjukdomar.

I emissionen om 8 Mkr deltog investerare från Scietys nätverk tillsammans med befintliga ägare. Bolaget siktar på en börsnotering under 2020 inför start av studier i människa.

”Vi är mycket glada för den genomförda emissionen och hälsar alla nya ägare välkomna till Lipigon. Vi kommer nu att fortsätta arbetet med de pre-kliniska studierna, med målet att kunna välja slutgiltig läkemedelskandidat för vårt huvudprogram under 2019”, berättar Stefan K Nilsson, VD för Lipigon Pharmaceuticals.

 

Sciety

www.sciety.se

Presskontakt

Andreas Lindblom, VD för Sciety: andreas.lindblom@sciety.se, tfn. 0703 75 73 73.

Stefan K Nilsson, VD för Lipigon Pharmaceuticals, stefan@lipigon.se, tfn. 0705 78 17 68.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media