Stora framsteg för Liv Diagnostics som med ny teknik mäter risk för dödlig tumörspridning

 

Spridning av tumörceller orsakar 90% av alla dödsfall i cancer.


Liv Diagnostics utvecklar ny teknik som mäter cancercellers spridningsförmåga och har nyligen visat mycket goda resultat i laboratorietester. Tekniken bygger på direkt analys av cancercellers beteende, vilket är ett nytt angreppssätt i jämförelse med indirekta diagnostikmetoder. En stor del av dagens forskning baseras på metoder där DNA och biomarkörer studeras för att indirekt mäta spridningsrisken.

”Att bidra till förbättrad diagnostik och därigenom bättre möjligheter till framgångsrik behandling av cancer ser vi som ett mycket viktigt uppdrag. Vi har börjat med bröstcancer som är den vanligaste cancerformen för kvinnor men bedömer att tekniken har god potential även för andra cancerformer”, berättar Johan Bjurquist, VD för Liv Diagnostics.


Liv Diagnostics produkt baseras på en nanoyta som efterliknar cellernas naturliga miljö i människokroppen så att man direkt ska kunna observera hur cellerna beter sig och därigenom mäta spridningsrisken.


”Vi har kunnat visa att vår prototyp tydligt kan skilja mellan spridningsbenägna och icke spridningsbenägna tumörceller. Nästa steg är att vidareutveckla vår prototyp för att utföra tester på cancerceller från patienter i samarbete med kliniska forskare”, berättar Michael Andäng som är forskare vid Karolinska Institutet och vetenskaplig rådgivare till bolaget.

Bolaget stärker nu upp sina resurser för fortsatt produktutveckling via Sciety’s nätverk.

 

Kontakt

Liv Diagnostics: Johan Bjuquist, johan.bjurquist@livdiagnostics.se, tfn. 073 747 19 90.
Sciety: Andreas Lindblom, andreas.lindblom@sciety.se, tfn. 0703 75 73 73.

 

Om Liv Diagnostics

Liv Diagnostics bedriver forskning och utveckling kring CellRACE, en helt ny typ av produkt som direkt kan mäta tumörcellers spridningsförmåga och förutse om tumörceller kommer sprida sig i kroppen och bilda metastaser. Projektet baseras på många års grundforskning rörande analys av risken för tumörceller att bilda metastaser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar