Stora framsteg för svenskt företag inom medicinteknik

 

Det går snabbt framåt för det svenska medicinteknikbolaget Attana som gör det möjligt att studera hur läkemedel och andra substanser verkar i människokroppen. Under sommaren fick bolaget en genombrottsorder på 1,5 miljoner kronor i Kina samt nya kontraktsforskningsuppdrag från USA och Italien. I augusti fick bolaget också 1,5 miljoner kronor från EU efter att ha bidragit till ett forskningsprojekt om nanopartiklar.

En av kunderna är ett amerikanskt bioteknikbolag som utvecklar biologiska läkemedel mot cancer och sökte medicinteknisk kompetens efter ett bakslag i sina kliniska studier. De kontaktade då Attana för att få svar på varför studien gav andra resultat än väntat. Med hjälp av Attanas teknik och kompetens kan den nya kunden få reda på vad som gjorde att läkemedelskandidaten inte fungerade, vilket ger potential att göra de förändringar som krävs för ett lyckat resultat.


Den stora fördelen med Attanas teknik är just att den kan ge ett tydligare svar på varför en läkemedelskandidat fungerar eller inte till skillnad från konkurrerande tekniker. Med hjälp av Attanas teknik kan man utvärdera läkemedelskandidater innan man påbörjar kostsamma och tidskrävande kliniska studier på djur och människor. Genom att först utvärdera läkemedlet i en miljö som liknar den i människokroppen får man ett bättre beslutsunderlag för vilka kandidater som är värda att gå vidare med.


Attanas grundare, Dr. Teodor Aastrup, började utveckla instrumentet 2002 och bolaget har sedan knutit till sig distributörer och själva bedrivit aktivt säljarbete på den internationella marknaden för forskning och utveckling, vilket resulterat i försäljning till kunder i Europa och USA såväl som i Asien. Kunderna finns både inom läkemedelsindustrin och inom kemisektorn. Inom läkemedelsindustrin har instrumentet bland annat använts vid forskning på cancer, malaria och svamp medan kunder inom kemisektorn har studerat bland annat nanopartiklar.


Attana är nu inne i en finansieringsrunda för skala upp verksamheten. Med visionen att bidra till bättre hälsa har de valt att ta in kapitalet via finansieringsplattformen Sciety.

 

Sciety

www.sciety.se

Presskontakt

andreas.lindblom@sciety.se

0703 75 73 73

 

Om Attana

Attana erbjuder innovativ och patenterad teknik för att redan i tidig utvecklingsfas bedöma effekter och biverkningar av potentiella läkemedel, vilket sparar både tid och pengar.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar