Botkyrka kommun väljer innovation och nytänkande framför pris

Securitas vann Botkyrka kommuns förtroende för bevakningstjänster i en upphandling med mer fokus på lösning, arbetsmetodik och partnerskap än pris. 

Botkyrka kommun har under senare delen av våren avslutat sin upphandling av bevakningstjänster där Securitas vann anbudstävlingen. Det är en omfattande entreprenad som omfattar både väktare och ordningsvakter dygnet runt.

Avtalet sträcker sig över fyra år inklusive optionsår.

Botkyrka kommun har gjort sig kända genom åren för att aktivt arbeta med säkerhets- och trygghetsfrågor. De samlar nu resurser för en bred samverkan med både näringsliv, myndigheter och andra goda krafter för att skapa en så effektiv och positiv påverkan på lokalsamhället som möjligt. Securitas bidrar med en personalstyrka med lång erfarenhet av förebyggande säkerhetsarbete i kommunuppdrag och god geografisk tillgänglighet med möjlighet till snabba inställelser vid akuta situationer samt kapacitet att snabbt installera kamera- och larmanläggningar vid behov.

I Botkyrka kommuns motivering till val av Securitas som leverantör anges bland annat att Securitas upplägg var nytänkande och innovativt med exempelvis medarbetare som utbildas i brottsförebyggande åtgärder, bemötande och observationer vilket passar väl överens med Botkyrka kommuns syn på hur tjänsten bör utföras. Securitas arbete, framför allt i sociala medier med att förändra fördomar och attityder kring uniformsyrken lyftes också fram som i linje med hur kommunen vill kommunicera och nå ut till sina medborgare.

– Det märks att Botkyrka kommun har haft en väl genomarbetad tanke med upphandlingen, säger Jon Radefalk, strategisk affärsutvecklare på Securitas Sverige AB. Upphandlingens fokus låg på lösning, arbetsmetodik och partnerskap vilket fortfarande betraktas som "nytänkande" i offentlig upphandling och det visar att Botkyrka är måna om såväl medborgarna i kommunen som det företag som operativt ska arbeta där med trygghetsfrågorna. Jag är mycket stolt över hela vårt team som har arbetat intensivt med att vinna det här kontraktet. Säkerhetslösningen, de investeringar som behöver göras och det engagemang som kommer att prägla samarbetet, är väl förankrat hos högsta ledningen och vi ser fram mot att starta upp detta uppdrag i september.

För ytterligare information vänligen kontakta presskontakt på Securitas Sverige AB, 010-470 10 00.

Taggar:

Media

Media

Citat

Det märks att Botkyrka kommun har haft en väl genomarbetad tanke med upphandlingen. Upphandlingens fokus låg på lösning, arbetsmetodik och partnerskap.
Jon Radefalk, strategisk affärsutvecklare på Securitas Sverige AB