Dela

Om oss

Securitas Sverige ABSecuritas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Utifrån vårt breda utbud av tjänster av specialiserad bevakning, tekniska lösningar och konsult- och utredningstjänster utformar vi skräddarsydda och effektiva säkerhetslösningar som passar den enskilde kundens behov. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 10 000 medarbetare skillnad.www.securitas.se

Länkar

Citat

Vi tar ett rejält kliv framåt och hoppas kunna leverera en viktig produkt på hemlarmsmarknaden där kunden ska kunna styra allt via telefonen, med bland annat platsbaserade tjänster, kameradetektorer, IP-kameror samt vad kunden själv väljer att koppla in för funktioner.
Mathias Nilsson, ansvarig Securitas Hemlarm
Vi är mycket stolta att Landvetter som är en av Sveriges större flygplatser valde Securitas när de gick från egen regi till att outsourca säkerhetsarbetet. En utmaning blir att ta över personal och vapenutbilda skyddsvakterna som uppdraget kräver innan det drar igång i maj 2019, men bortsett från det så hoppas jag att medarbetarna ser möjligheterna vi kan erbjuda, både inom Aviation men också i Securitas som multinationellt företag med närmare 350 000 medarbetare världen över,
Joachim Källsholm, vd, Securitas Sverige AB
Det här är en mycket positiv utmaning och jag är övertygad om att Securitas, som uppfyllde alla våra kravställningar, och som den gedigna organisation de är kommer genomföra det här professionellt och vi är överens om att det här är helt rätt väg att gå.
Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektörchef på Göteborg Landvetter Airport
Vi arbetar med trygghet och säkerhet i alla dess former och som ledande säkerhetsaktör i Sverige vill vi veta vad människor oroar sig för så vi kan bidra med relevanta idéer för våra gemensamma utmaningar och problem. Vi skulle kunna spela en mycket större roll i samhället när polisen har svårt att räcka till så det är intressant för oss att lyssna på vad folk tänker i de här frågorna.
Jens Granath, Marknadskommunikationschef Securitas Sverige AB.
Vi ser oss själva som ett eventföretag vid sidan av den ordinarie bevakningen vi bedriver till vardags, och tror det är framtiden att bli snabbfotad i evenemangssammanhang för att kunna bemästra komprimerade uppdrag som kräver det yttersta av våra medarbetare.
Ola Holgersson, driftchef Securitas Sverige AB.
Vi levererar idag allt inom segmentet från enklare kontroller av handbrandsläckare, egenkontroller brand, utbildning inom brand och sjukvård till operativ räddningstjänst på flygplatser och industri. Securitas har som strategiskt mål att bli en stark samhällsaktör och förtroendet att få fortsätta utbilda deltidsbrandmän i MSBs regi är viktigt och ligger i linje med att växa inom operativ räddning.
Mats Egebrant, brandingenjör och chef Brand & Räddning, Securitas Sverige AB.
Vi är jätteglada att vi har fått möjligheten att förvärva denna portfölj då det är ett välhållet bolag med en gedigen historia.
Joachim Källsholm, vd Securitas Sverige AB
Ett solutionavtal innebär en otrolig enkelhet för kunden, då vi är den enda leverantören för hela säkerhetssystemet och personella tjänster. Vi sköter därmed all hantering från installationen till drift och utveckling under uppdragets gång, vilket medför en minimal hantering av administration för kunden då det är vårt ansvar att hålla reda på underleverantörer och se till att arbetet fortlöper smärtfritt.
Martin Hasselberg, avtalsansvarig Securitas Sverige AB
Vårt mål är att bibehålla samma kvalitet och service vi levererat genom åren men också förfina och utveckla uppdraget ytterligare inom både teknik och brand.
Johan Flacking, avtalsansvarig, Securitas Sverige AB
Modeföretaget har varit kund hos Securitas Varularm i mer än 18 år och det här känns som ytterligare en bekräftelse på att de är nöjda med den service, flexibilitet och kompetens som vi levererar.
Michael Hutchinson, försäljningschef på Securitas Varularm.
Vi är såklart både nöjda och glada över att ha vunnit det här uppdraget, som förutom att leverera säkerhetstjänster till SSC i Sverige, även innebär att vi ska vara med och utveckla säkerhetsarbetet på SSC:s stationer runt om i världen.
Markus Larsson, avtalsansvarig, Securitas Sverige.
Vi är stolta och glada att Securitas har fått fortsatt förtroende att gemensamt med Stockholms Hamnar driva och utveckla säkerhetsarbetet framåt.
Helen Walsh, avtalsansvarig och driftchef, Securitas Sverige AB
Kalmar kommun har med all rätt ställt höga krav på leverantören av denna tjänst, så att vi står som vinnare i upphandlingen känns otroligt kul och arbetet är nu i full gång efter julhelgerna.
Henrik Bernbo, Key account manager, Securitas Sverige AB
Vi ser fram emot samarbetet med Securitas då vi jobbar kontinuerligt med att utveckla vårt säkerhetsarbete. När museet öppnar i oktober 2018 ska vi visa upp konsten i en miljö som är trygg både för besökarna och konsten.
Pia Hansen, säkerhetschef Nationalmuseum
Det märks att Botkyrka kommun har haft en väl genomarbetad tanke med upphandlingen. Upphandlingens fokus låg på lösning, arbetsmetodik och partnerskap.
Jon Radefalk, strategisk affärsutvecklare på Securitas Sverige AB
Jag är mycket glad över det nya avtalet med Eslövs kommun och det fortsatta förtroendet från Ebo.
Fredrik Munk avdelningschef på Securitas Sverige AB
Vi är mycket nöjda över att ha vunnit uppdraget att leverera säkerhetsrondering till Svenska kraftnät i hela landet. Arbetet ställer stora krav på hela vår organisation och vi ser med tillförsikt fram emot ett nära och givande samarbete under de kommande tre åren med kundens säkerhets- och driftorganisation.
Johan Flacking, Key Account Manager på Securitas Sverige AB
Vi har haft uppdraget sedan 2008 och vi ser fram emot att tillsammans med Swedavia fortsätta utveckla flygplatsen och våra tjänster så flygplatsens gäster får en trygg och trevlig resa från Malmö Airport.
Pasi Vuorinen regionchef på Securitas Sverige AB
Vi ser fram emot att efter ett par års frånvaro återigen få förtroendet att bli Skurups kommuns säkerhetsleverantör. Uppdraget är viktigt för oss och vi stärker genom detta avtal upp vår befintliga organisation samt ökar vår närvaro i närområdet.
Linus Månsson, Key Account Manager, Securitas Sverige AB
Vi ser fram emot det nya samarbetet med Landstinget i Kalmar. Som det ledande företaget i säkerhetsbranschen ser vi brandskyddsarbetet som en naturlig del av vår verksamhet och det är glädjande att fler och fler kunder väljer att samarbeta med oss inom detta tjänsteområde.
Linus Månsson, Key Account Manager på Securitas Sverige AB
Vi är väldigt nöjda med det här avtalet. För oss är det viktigt med en nordisk leverantör och att vi har skräddarsydda lösningar för våra självservicekiosker. Det får vi genom samarbetet med Securitas.
Jesper Näsström, affärsutvecklingschef på Hertz
Arbetsförmedlingen bedriver en viktig verksamhet och vi är mycket tacksamma att de ger oss förtroendet att bidra till en bättre och säkrare arbetsmiljö, säkerhet och trygghet för Arbetsförmedlingens anställda och besökare genom detta avtal.
säger Johan Flacking, Key Account Manager på Securitas Sverige AB
Uppdraget är viktigt för oss och vi stärker genom detta avtal upp vår befintliga organisation samt ökar vår närvaro i Kristinehamns kommun vilket sammantaget gynnar både kommunen och våra befintliga kunder.
Johan Flacking, Key Account Manager, Securitas Sverige AB
Att bidra till att regionens verksamhet med bland annat vård för 280 000 invånare kan utföras i trygg miljö är ett viktigt uppdrag för oss på Securitas.
Jon Radefalk, affärsutveckling Securitas Sverige AB
Vi har en stark utveckling inom tjänsten parkeringsservice och det här uppdraget är ett bra kvitto på vår satsning samtidigt som vi stärker vår närvaro i området.
Henrik Bernbo, Key Account Manager på Securitas Sverige
Vi vet att våra medarbetare uppskattas för det arbete de utför och vi vet att vårt breda utbud och stora organisation ger oss stora möjligheter att hitta synergieffekter att utföra de olika tjänsterna, samt att det är en trygghet för våra kunder där de har möjlighet att snabbt utöka säkerheten och servicen om det skulle uppstå behov för det.
Henrik Bernbo och Linus Månsson, Key Account Managers på Securitas Sverige
Vi har det senaste året satsat mycket på brandskyddsutbildningar och att vi nu fått förtroendet att leverera utbildningar till Region Uppsala som ställer stora krav på anpassade utbildningar till bredden på deras verksamhet är mycket glädjande och ger oss självförtroende att vi är på rätt väg.
Robin Nordahl, driftchef Securitas Sverige AB
Vi har nu startat upp tjänsten i företaget med vårt första godkända ekipage. Vi växer sedan med efterfrågan och har som ambition att, på några års sikt, vara det självklara valet för myndigheter och privata företag för genomsökning efter spår av sprängämnen och explosiva produkter med hund.
Johan Ohlsson, ansvarig för Securitas Sveriges segment för transportsäkerhet och Securitas sökhundsverksamhet
En god service ger även en bättre säkerhet och mystery shopping passar väl in i vår säkerhetspalett.
Jenny Hedström
Uppdraget kommer integreras i vår övriga säkerhetsleverans och jag ser med spänning fram emot utvecklingen kring detta.
Johan Flacking, Key Account Manager på Securitas Sverige AB
Vi är mycket tacksamma för det förtroende domstolarna i Karlstad ger Securitas då det är ett prestigeuppdrag för oss.
Johan Flacking, Key Account Manager på Securitas Sverige AB
Att VMKF som har höga krav på kvalitet, miljö och leveranskapacitet på sina leverantörer ger oss förtroendet som fortsatt leverantör av säkerhets- och servicetjänster ser vi som erkännande på vår långsiktiga satsning inom just dessa områden.
Linus Månsson, Key Account Manager på Securitas Sverige AB
Närheten till Stockholm och en viktig knytpunkt för sjötransporten i Sverige, gjorde att vi verkligen satsade hårt på att få ett förnyat förtroende att leverera våra säkerhetstjänster till kommunen. Vi kommer nu att fortsätta utveckla vår leverans åt kommunen och även åt nya kunder med vår starka geografiska närvaro och våra duktiga medarbetare i Nynäshamn.
Jon Radefalk försäljning, Securitas Sverige AB
Vi är nöjda med att även i fortsättningen ha Securitas som leverantör av bevakningstjänster. För första gången har Karlskoga genomfört en koncernövergripande upphandling och med Securitas som totalleverantör ser vi många samordningsmöjligheter.
Mats Johansson säkerhetssamordnare i Karlskoga kommun
– Vi är glada och stolta över förtroendet som vi får från de båda kommunerna och ska göra vårt yttersta för att utveckla leveransen i enlighet med kommunernas önskemål och direktiv.
Jon Radefalk, Securitas Sverige.
Att SKB som har mycket höga säkerhetskrav på sin verksamhet ger oss förtroendet som ny leverantör av bevakning ser vi som ett tydligt erkännande. Vi har ett starkt fokus på energisektorn och ser förtroendet från SKB som ytterligare ett steg i rätt riktning med vårt breda och kvalificerade tjänsteutbud som skapar förutsättningar för våra kunder att utveckla sin egen verksamhet.
Johan Flacking, Key Account Manager på Securitas Sverige AB
Vårt områdesskydd är en viktig förutsättning för vår verksamhet. Vi har därför högt ställda krav och lika höga förväntningar på vårt samarbete med Securitas.
Catrin Lund, chef för gemensam service på OKG
Våra väktare är tränade att agera och tack vare att Ronnie inte gav upp kunde han rädda livet på två personer. Det är verkligen extraordinärt och det imponerar på mig och säkerligen även på alla kollegor.
Joachim Källsholm
Securitas geografiska spridning och höga ambition kopplat till skydd av kritisk infrastruktur gör att bolaget lämpar sig väl som leverantör till E.ON. Vi ser fram mot ett samarbete där vi tillsammans upprätthåller en hög skyddsnivå och tillgänglighet samtidigt som vi är följsamma med utvecklingen av säkerhetsläget i samhället.
Philip Rydén, säkerhetschef på E.ON
Vi är mycket stolta att få fortsatt förtroende som säkerhetsleverantör till LKAB, ett av de största bevakningsuppdragen i Norrland. Vi har genom åren utvecklat leveransen och i och med det nya avtalet ställs nya krav på att följa med i LKABs utveckling. Vi ser fram emot att bidra med vår expertis och på så sätt stödja LKABs behov av säkerhet nu och i framtiden.
Håkan Dynesius, avdelningschef Securitas Sverige AB
Securitas engagerade och kompetenta personal har levererat tjänster och service på hög nivå under åren, så jag är glad att kunna meddela att vi nu formulerar avtal med Securitas för fortsatt samarbete. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla säkerhetstänkandet i det dagliga arbetet och att leverera god service till våra kunder.
Joakim Lindholm, verksamhetsansvarig för Stockholm Skavsta flygplats
Vi vill vinna kontrakt genom att vara den mest konkurrenskraftiga och affärsmässiga leverantören och inte genom att använda oss av ”LOU-taktik”. Securitas är marknadsledande i säkerhetsbranschen i Sverige och har därför ett ansvar att agera för det som är bäst för branschen. Det är anledningen till att vi har tagit fram ett löfte för de offentliga affärer som vi är en del av.
Jon Radefalk, Securitas Sverige AB
Securitas är en känd aktör så vi har goda förhoppningar om att det träffade avtalet ska leva upp till våra förväntningar.
Jan Sundström, verksamhetschef Gata & Park Motala kommun
Vi är mycket stolta över att ha vunnit denna prestigefulla upphandling, framförallt eftersom bedömningsgrunderna i första hand utgjordes av kvalitetskriterier och inte bara pris.
Jon Radefalk, försäljning, Securitas Sverige AB
- Uppdraget med räddningstjänst på Stockholm Arlanda Airport är ett prestigeuppdrag för oss på Securitas och det ligger helt i linje med vår strategi att bygga upp och förädla våra tjänster inom brand och räddning.
Joachim Källsholm, vd Securitas Sverige AB
Det är mycket glädjande att vinna Landstinget Blekinges förtroende att leverera säkerhetstjänster för Landstingets hela verksamhet i Blekinge.
Henrik Bernbo, Key Account Manager på Securitas Sverige
- Vi är stolta över att vi nu kan starta denna tjänst även för Lidl. Uppdraget har arbetats fram i nära samarbete med säkerhetsansvariga på Lidl och tjänsten är ett sätt att effektivisera säkerhetsarbetet i Lidls butiker i Stockholmsregionen där vi alternerar både civila tjänster med uniformerade i butikerna.
Johan Flacking, Key Account Manager på Securitas
Vi är glada att inleda detta samarbete med Securitas. Målet är att vi snabbt ska kunna hjälpa de som behöver. Detta ökar tryggheten och säkerheten för såväl invånare som besökare i Ullared.
Klaus Heinsvig, verksamhetschef för Skydd mot olyckor vid Räddningstjänsten Väst
Samverkan mellan Securitas och Räddningstjänsten Väst ger våra kunder och boende på orten en ökad trygghet. Tidigt larm och en snabbare insats kan förhoppningsvis rädda liv om olyckan är framme men kan också vara skillnaden från en liten skada till en totalskada.
Boris Carlsson säkerhetschef på Gekås Ullared
Ett hårt arbetande företag som gör en betydande insats för säkerheten i samhället, för individen och för Sverige. De arbetar i motvind och går till arbetet med stor glädje och medmänsklighet och ger hopp till utsatta människor som behöver det. En daglig kamp som bekämpas för människors, och samhällets bästa.
Motiveringen till årets säkerhetsinssats
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp