Securitas begär överprövning av upphandlingen av säkerhetskontrolltjänster på Arlanda

Securitas Sverige AB har idag begärt överprövning av Swedavias upphandling av säkerhetskontrolltjänster på Arlanda flygplats. Securitas anser att Proffice för detta säkerhetsuppdrag inte uppfyller de krav som Swedavia har ställt avseende bland annat kompetens och kunskap och därmed borde ha uteslutits.

Securitas framhåller i överprövningsansökan att Proffice inte har kvalificerat sig som leverantör och därför borde ha uteslutits i upphandlingen. Företaget har inte uppfyllt kvalificeringskraven i flera avseenden bland annat vad gäller avsaknad av auktorisation, erforderlig kompetens samt förmåga och beredskap att utföra uppdraget. Därutöver har oklarheter förekommit i anbudsprövningen genom att Swedavia ändrat beslut om tilldelning från Proffice AB till dotterbolaget Proffice Logistic Solution.

Securitas anser att flygplatssäkerhet är ett säkerhetsuppdrag och inte ett bemanningsuppdrag.

- Ett krav i upphandlingen var att kunna uppvisa dokumenterad kunskap, erfarenhet och verksamhet inom flygplatssäkerhet. Det företag som Swedavia har valt att ansvara för säkerhetskontrolltjänsterna på Arlanda saknar helt erfarenhet av säkerhetstjänster på flygplatser och uppfyller därmed inte baskraven i upphandlingen. Securitas tillhandahåller idag omfattande säkerhetstjänster på cirka 180 flygplatser runt om i världen och har erforderlig kunskap och erfarenhet av flygplatssäkerhet. I en allt osäkrare värld väljer Swedavia att på Arlanda, som enda flygplats i EU anlita ett bemanningsföretag istället för ett säkerhetsföretag, vilket vi inte stillatigande kan acceptera, säger Joachim Källsholm, vd för Securitas Sverige AB.

Securitas har levererat flygplatssäkerhet på Arlanda flygplats sedan 2007. Den aktuella upphandlingen gäller från juni 2016 till september 2019, med möjlighet till förlängning som längst till september 2023. Kontraktet har för Securitas varit värt totalt cirka 325 MSEK per år, inklusive cirka 70 MSEK för bevakningstjänster som Securitas behåller även efter den nya upphandlingen.

För ytterligare information vänligen kontakta Ronny Fredriksson 010-470 27 92 Securitas Sverige AB.

Taggar:

Dokument & länkar