HÖGSKOLEVALET: VARANNAN TJEJ SAKNAR FÖREBILD INOM TEKNIK.

Report this content

Till år 2030 behöver Sverige 50 000 nya ingenjörer. Att fler kvinnor väljer yrket är viktigt, men brist på förebilder gör att många tvekar. I en ny undersökning svarar hälften av tjejerna som vill studera teknik att de saknar kvinnliga förebilder. Det vill Semcon ändra på, bland annat genom ett nytt landsomfattande mentorskapsprogram för gymnasiet och sökfunktionen Re-Search.

Behovet av fler kvinnor inom teknikbranschen är stort – både för att öka mångfalden och för att täcka efterfrågan på arbetskraft. Samtidigt fortsätter teknikutbildningarna på landets högskolor att domineras av manliga studenter. Läsåret 2015/16 var 32 procent av civilingenjörerna som examinerades kvinnor.

400 000 ansökningar – viktigt val för framtiden
Den 18 april är sista dagen för ansökan till högskolan inför höstterminen och drygt 400 000 personer beräknas göra ett viktigt val för framtiden.

– Semcon och många av våra branschkollegor inom teknik- och produktutvecklings-området är i stort behov av att fler kvinnor väljer en teknikinriktning på sin utbildning. Men ett av problemen idag är att unga tjejer saknar förebilder som motiverar dem att ta steget, säger Markus Granlund, vd på Semcon och ordförande i Svenska Teknik & Designföretagen.

Ny undersökning: varannan tjej saknar förebild
I en färsk undersökning (Inizio/Semcon) svarar 7 av 10 tjejer på gymnasiet att förebilder av det egna könet är viktiga innan de väljer en framtida utbildning och yrkesbana. Varannan av tjejerna som vill studera teknik eller jobba inom området saknar idag kvinnliga förebilder.

– Att branschen är så mansdominerad ser jag som en drivkraft. Jag skulle vilja arbeta med saker som kan förenkla vardagen för alla. Idag är min främsta förebild inom teknik min pappa. Det hade varit bra med inspiration och erfarenheter från andra kvinnor också, säger Evelina Kindblad som läser teknikprogrammet på Alströmergymnasiet i Alingsås.

Inspirerar med mentorskapsprogram för gymnasiet
Utan andra personer som visar vägen tror Semcon att det blir svårt att på allvar jämna ut andelen män och kvinnor bland ingenjörerna. Därför startar företaget nu ett mentorskapsprogram tillsammans med initialt ett trettiotal gymnasieskolor runtom i landet. Programmet innehåller föreläsningar och ett nära mentorskap mellan kvinnliga ingenjörer på Semcon och adepter i klasserna. Målet är att svara på frågor och stötta elevens ambition att gå vidare inom en teknisk utbildning.

– Många unga inser nog inte vilken stor påverkan på samhället man kan ha som ingenjör. Idag utvecklas majoriteten av all teknik omkring oss av män. Men användarna är ju lika ofta kvinnor. Med vårt nya mentorsprogram hoppas vi kunna stimulera till fler perspektiv i framtidens tekniklösningar, säger Markus Granlund.

Webbläsartillägget som gör bildsökning mer jämställt
Bilder är viktiga för vår föreställning av vad vi kan bli och internet är startplatsen för många unga. Som ett led i att visa upp fler förebilder har Semcon utvecklat Re-Search, ett tillägg till webbläsaren som ger en mer balanserad bild av olika yrken. När du bildsöker på till exempel ingenjör med Re-Search, görs automatiskt en parallell sökning där bilder på kvinnor som annars hamnar långt ner bland träffarna lyfts fram och presenteras i ett nytt fönster.

Ladda ner komplett pressmaterial 

Läs mer om mentorskapsprogrammet

Läs mer om Re-Search

Källor, statistik:

  • SCB

För mer information, vänligen kontakta: 

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon
Tel: +46 (0) 739-737 200
Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2000 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklings-cykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2016 omsatte koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar