Ledningsförändring för ökad tillväxt inom Engineering & Digital Services

Report this content

Som ett led i Engineering & Digital Services (EDS) tillväxtplan tar Semcons vd Markus Granlund över ansvaret för affärsområdet, medan den tidigare affärsområdeschefen Daniel Rundgren fokuserar på tillväxt och förvärv inom EDS.

Affärsområdet har de senaste åren genomfört förändringar som bidragit till ökad lönsamhet, produktivitet och effektivitet. Därutöver har bland annat den digitala inriktningen fördjupats och branschmixen breddats.

– Engineering & Digital Services är väl positionerat för tillväxt med fantastiska erbjudanden, medarbetare och kunder. Potentialen är stor och vi går nu in i en fas med ökat fokus på att accelerera affärsområdets tillväxt, säger Markus Granlund, vd och affärsområdeschef. 

Markus Granlund kommer även att fortsätta sin roll som Semcons vd och koncernchef, samtidigt som Daniel Rundgren frånträder koncernledningen till följd av förändringen som gäller från och med idag. Semcons andra affärsområde, Product Information, berörs inte.

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 januari 2021, kl. 11.00. 

För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations-, marknads- och hållbarhetschef
Tel: +46 (0) 739-737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 1 800 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com