Lönsam internationell tillväxt på en tuff marknad

Report this content

LöNSAM INTERNATIONELL TILLVäXT PÅ EN TUFF MARKNAD * Omsättningen ökade med 6,5 % till 1 200 Mkr (1 127) * Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 10,1 Mkr (5,7), en ökning med 79 % * Fortsatt positivt kassaflöde * Ett flertal strategiska partnerskapsavtal tecknades (REMOVED GRAPHICS) Kommentar av koncernchef Hans Johansson -Semcon visade en tillväxt på 6,5 % och ett rörelseresultat på 10,1 Mkr trots en tuff marknad. Detta visar att våra duktiga konsulters kompetens och attraktiva erbjudanden är efterfrågade. Marknadsläget och en vikande konjunktur sedan halvårsskiftet 2001 har påverkat svensk industri. Detta påverkar i sin tur hela den svenska konsultmarknaden. -Vår internationella verksamhet har dubblerats och står nu för 15 % av total omsättning och följer vår strategiska plan. -Efterfrågan under 2002 var svag och försvagades ytterligare under slutet av året och inledningen av 2003. Vi är förberedda för ännu ett tufft år där målet är att fortsätta visa lönsamhet. -Våra ledare har en god kännedom om marknaden och genomför kontinuerliga åtgärder där det behövs. Under 2002 resulterade detta i att vi samlat vår kompetens på färre antal kontor och avdelningar. Dessa åtgärder har löpande belastat årets resultat med 41,5 Mkr varav 15 Mkr påverkat fjärde kvartalet . -Förändringarna på marknaden möjliggjorde en rad nya affärer, bl a i projekt där vi effektiviserar kundernas produktutveckling i syfte att öka lönsamheten. Flera nya partnerskapsavtal tecknades, där Semcons erbjudande, erfarenhet och kompetens var den avgörande faktorn. Partnerskapsavtal tecknades med Ericsson i såväl Sverige inom projektledning (PROPS), som i Danmark och Norge inom trådlös kommunikation. I Sverige har vi vidare tecknat ett partnerskapsavtal med Volvo Buss AB där vi tog över deras riggprovningar av typen "hållfasthet- och utmattningsprovning". -Glädjande är att Informatics partnerskap med Volvo Car förlängdes med ytterligare 3 år. Genom vårt partnerskapskoncept inom Informatic (teknisk dokumentation) har vi erövrat en ledande position i norra Europa. Konceptet har rönt stort intresse och resulterade under slutet av året till flera konkreta förfrågningar där förhandlingar nu pågår. Rapportering och bolagsstämma Årsredovisning 2002 beräknas utkomma i början av mars 2003 och sänds till aktieägare som meddelat att de vill ha ekonomisk information. Årsredovisningen hålls även tillgänglig på Semcons huvudkontor, Theres Svenssons gata 15, i Göteborg samt kan beställas via tel: 031-721 00 00, fax: 031-721 03 33, eller via e-post; karin.sjoberg@semcon.se Ordinarie bolagsstämma kommer att äga rum den 13 mars 2003, klockan 18.00, på Semcons huvudkontor i Göteborg. Den 3:e mars föreslås som avstämningsdag. Delårsrapport för kvartal 1 publiceras den 28 april. För ytterligare information hänvisas till: koncernchef Hans Johansson tel: 031-721 03 05, mobil: 070-591 43 34 eller finanschef Bengt Nilsson tel: 031-721 03 11, mobil: 070-447 28 68. Göteborg den 30 januari 2003. SEMCON AB (publ) Ekonomisk rapportering 2003 Bolagsstämma 13 mars Delårsrapport januari - mars 2003 28 april Delårsrapport januari - juni 2003 21 augusti Delårsrapport januari - september 2003 23 oktober Årsredovisning för 2002 kommer att vara klar i början av mars 2003. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00230/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00230/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar