Ökad efterfrågan på digital eftermarknadsinformation

Report this content

Ju mer komplext teknikinnehållet blir i framtidens produkter och system, desto viktigare blir service- och eftermarknadsinformationen – nyckeln till nöjda användare och effektiv service. Semcon är idag en världsledande leverantör av digital eftermarknadsinformation och har tack vare det ökade intresset under 2019 haft en bra tillväxt inom området. 

Idag förväntar sig människor att få tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt och i en form och medium som passar just dem. 

– Ett sätt för företag att möta slutanvändarnas krav, och dessutom skapa nya intäktskällor, är att i högre grad digitalisera sin service- och eftermarknadsinformation. Det ger möjlighet till både ökade och återkommande intäkter, säger Markus Granlund, vd på Semcon. 

Ökade vinster genom outsourcing

Att utveckla och producera service- och eftermarknadsinformation är inte en del av de flesta företags kärnverksamhet. Genom att outsourca denna del i värdekedjan finns stora kvalitets- och effektivitetsvinster att göra, samtidigt som företagen ges ökade förutsättningar att fokusera på sin egen kärnverksamhet. 

Semcon har lång erfarenhet av att ta ett helhetsansvar för utveckling och produktion av service- och eftermarknadsinformationen för avancerade och komplexa produkter och system. Över 70 procent av omsättningen inom affärsområdet Product Information kommer idag från sådana nära partnerskap och helhetsåtaganden. Målsättningen är att fortsätta att öka denna andel i framtiden.

– Ofta finns en möjlighet till stora kostnadsbesparingar över tid för våra kunder genom att fullt ut digitalisera och standardisera eftermarknadsinformationen. Vi har flera konkreta exempel där de totala besparingarna har överstigit 30 procent, för att inte tala om värdet av en ökad kundnöjdhet, säger Johan Ekener, affärsområdeschef för Product Information.

Digitalisering skapar nya möjligheter

Som en av de största leverantörerna i världen av digital service- och eftermarknadsinformation har Semcon idag över 700 medarbetare inom området – allt ifrån ontologiexperter, tekniska skribenter och illustratörer till experter inom digital distribution och Virtual & Augmented Reality. Majoriteten av medarbetarna utvecklar och producerar digital produktinformation, då digitalisering är den enskilt starkaste trenden inom eftermarknadsområdet just nu.

Eftersom service- och eftermarknadsaffären inte alltid är lika cyklisk som produktaffären finns dessutom stora möjligheter att skapa stabilare intäktsströmmar även i sämre konjunkturer genom outsourcing.

– I takt med att slutanvändarnas behov och beteenden förändras tvingas företag att se över sina erbjudanden. Det kan till exempel innebära att helt nya tjänster behöver erbjudas som tillägg till den traditionella produkten, eller att tjänsteinnehållet behöver öka eller breddas. På Semcon kan vi hjälpa våra kunder med denna transformation, exempelvis genom att kombinera vår spetskompetens inom digital produktinformation med AI-lösningar i framkant – vi kallar erbjudandet ”Prescriptive Maintenance”, säger Johan Ekener.

Läs mer om Semcons erbjudande inom service- och eftermarknadsinformation.
 


För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon

Tel.: +46 (0)739 737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com.