Semcon AB:s styrelseordförande Tore Bertilsson avböjer omval

Report this content

Tore Bertilsson, styrelsens ordförande i Semcon AB, har meddelat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval inför årsstämman 2021.

Tore Bertilsson valdes in i Semcon AB:s styrelse 2015 och har varit dess ordförande sedan 2016. Valberedningen inleder nu arbetet med att hitta en ersättare för Tore Bertilsson som kommer att presenteras i tid till årsstämman 2021.

– Semcon är idag både bransch- och erbjudandemässigt väl positionerat för att möta den efterfrågan av hållbar och användarvänlig teknik som vi ser är större än någonsin. Kombinationen av digital spets, produkt- och produktionsutveckling samt eftermarknadsinformation gör Semcon till en bred och värdeskapande teknikpartner. Jag är stolt över den omställning och utveckling vi fått till stånd de senaste åren och lämnar nu över till någon att fortsätta arbetet tillsammans med övriga styrelsen och bolaget, säger Tore Bertilsson.

 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2021, kl. 11.00.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dennford, ordförande i valberedningen
Tel: +46 (0)73-054 94 21
Email: karin.dennford@jcegroup.se

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 1 800 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com