Semcon anpassar verksamheten i osäker marknadssituation

Report this content

Som en konsekvens av covid-19 har ett antal kunder meddelat en minskad efterfrågan, vilket påverkar Semcon negativt. För att mildra de negativa finansiella effekterna kommer Semcon implementera korttidspermittering för berörd personal i enlighet med subventionerade åtgärder från myndigheter.

Korttidspermitteringen kommer att påverka både administrativ personal och konsulter där det är relevant. Detta är en temporär åtgärd, för att kunna öka arbetstiden igen när situationen ändras och därigenom minimera antalet uppsägningar i den här extraordinära situationen.  


Några kunder har meddelat att de har en lägre efterfrågan, medan leverans till  majoriteten av kunderna fortgår som tidigare. Den finansiella påverkan till följd av minskad efterfrågan är för tillfället inte möjlig att förutse. Semconkoncernen har en stark finansiell ställning och god likviditet. Dessutom har de senaste årens branschdiversifiering varit viktig för att förbättra företagets motståndskraft i en svagare marknad.

 

 

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 mars 2020, kl. 20.15. 
 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:  
Per Nilsson, kommunikations-, marknads- och hållbarhetschef, Semcon
Tel: +46 (0)739 737 200 E-post: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com