Semcons årsredovisning för 2020 publicerad

Report this content

Semcon har idag publicerat årsredovisningen inklusive hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2020 på bolagets hemsida.

Semcons årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns från och med idag tillgänglig i elektroniskt format på bolagets hemsida: www.semcon.com/sv/investerare/rapporter-presentationer/.  Den tryckta versionen av den svenska årsredovisningen finns tillgänglig på Semcons huvudkontor och kan beställas via e-post till ir@semcon.com eller via Semcons hemsida www.semcon.com.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att publiceras på bolagets hemsida i april. Den tryckta engelska versionen finns tillgänglig till Semcons årsstämma, 29 april 2021.

 

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2021, kl. 11.00.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Ekeblad, ansvarig investerarrelationer
Tel: 0704-130 926
Email: kristina.ekeblad@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 1 800 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Media

Media