• news.cision.com/
  • SEMCON/
  • Semcons rörelseresultat för fjärde kvartalet förväntas bli högre än marknadens förväntningar

Semcons rörelseresultat för fjärde kvartalet förväntas bli högre än marknadens förväntningar

Report this content

Semcon förväntar sig att rapportera ett rörelseresultat för fjärde kvartalet 2020 som uppgår till 49 Mkr (49), vilket är 36 procent högre än analytikernas estimat. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet har bland annat påverkats positivt av vinster i avslutade projekt om 9 Mkr (3). För helåret 2020 förväntas rörelseresultatet uppgå till 130 Mkr (142).

Rörelsens intäkter för fjärde kvartalet förväntas uppgå till 401 Mkr (489) och för helåret till 1 627 Mkr (1 858), vilket ger en rörelsemarginal för fjärde kvartalet om 12,1 procent (10,0) och för helåret om 8,0 procent (7,6).

Alla siffror i detta pressmeddelande är preliminära och oreviderade. Semcon kommer att ge ytterligare kommentarer i samband med att bokslutskommunikén för 2020 publiceras onsdagen den 10 februari kl. 08.00. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00.

 

Denna information är sådan information som Semcon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2021, kl. 09.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Markus Granlund, vd och koncernchef
Tel: +46 (0) 31-721 03 06 Email: markus.granlund@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som genom att förena fysiska och digitala världar skapar användarupplevelser som gör skillnad – för människor och för vår planet. Vare sig du strävar efter att uppgradera en befintlig produkt eller tjänst, uppfinna ny teknologi eller tänka helt nytt kring framtida behov, vårt fokus är alltid på mänskliga behov och beteenden. Med olika bakgrund och specialistkompetenser bidrar våra team med nya perspektiv i utvecklingen av hållbara och konkurrenskraftiga lösningar. Genom att kombinera 40 år av avancerad ingenjörskonst, strategisk innovation, digitala tjänster och produktinformationslösningar driver vi utvecklingen framåt i flera branscher. Vi är mer än 1 800 dedikerade medarbetare baserade i sju olika länder. Läs mer på semcon.com