Valberedning Semcon AB

Till valberedning i Semcon AB har följande personer utsetts i enlighet med beslut vid ordinarie årsstämma 2010:

  • Hampus Ericsson, ordförande i valberedningen, JCE Group
  • Erik Sjöström, Skandia Liv
  • Kerstin Stenberg, Swedbank Robur fonder
  • Hans-Erik Andersson, ordförande Semcon AB

 Frågor till valberedningen mejlas till; valberedning@semcon.se

 Rapportering 2010/11:

Delårsrapport för kvartal 3:
22 oktober 2010

Bokslutskommuniké:
10 februari 2011

Delårsrapport för kvartal 1:
28 april 2011

Årsstämma
28 april 2011

Delårsrapport för kvartal 2:
15 juli 2011

Delårsrapport för kvartal 3:
27 oktober 2011

För mer information, kontakta:
Anders Atterling, IR-ansvarig Semcon AB, +46 (0)704 47 28 19

Informationen är sådan som Semcon AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2010 kl 12:30.

Om oss

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, energi och life science. Med över 2 200 specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2019 omsatte koncernen 1,9 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com

Prenumerera

Dokument & länkar