COO Jonas Hagberg tar tillfälligt över som VD tills Martin Linde tillträder i maj.

Som tidigare meddelats har Martin Linde utsetts till ny VD i SensoDetect AB (publ.). Martin Linde kommer tillträda den 2 maj och nuvarande VD Johan Olssons avtal har löpt ut och i mellantiden tar COO, Jonas Hagberg över som tillförordnad VD.

Då avtalet med nuvarande VD, Johan Olsson, löpt ut och han inte har möjlighet att på full tid fortsätta fram till den nye VD, Martin Linde, tillträder har styrelsen valt att tillfälligt låta bolagets nuvarande COO ta över som VD för SensoDetect AB (publ.) under perioen fram till Martin Linde tillträder den 2 maj.

Jonas Hagberg har varit COO i SensoDetect i drygt 1 år och VD, Johan Olssons högra hand. Jonas Hagberg är mycket väl insatt i verksamheten och har en lång erfarenhet av att leda och organisera arbetet i såväl mindre som större organisationer. Före sitt uppdrag på SensoDetect var Jonas Hagberg COO på Saldab IT med ansvar för ett 90-tal medarbetare och dessförinnan på Carl Lamm/Ricoh. Jonas Hagberg har en executive MBA från EFL vid Lunds Universitet. Han är dessutom certifierad projektledare, i pågående utbildning för att bli diplomerad styrelseledamot från EFL samt sitter med i andra bolagsstyrelser.

Jonas Hagberg har accepterat att tillfälligt ta över efter Johan Olsson och kommer tillträda redan den 19/2. Johan Olsson kommer att kvarstå som stöd och hjälp till bolaget under en övergångstid men kan inte fortsätta som aktiv VD i bolaget.

"Jag tycker det känns mycket skönt att Jonas Hagberg går in och tar över då jag inte praktiskt kan vara kvar tills Martin Linde tar över. Då Jonas Hagberg och jag jobbat mycket tätt tillsammans är detta dessutom fullt naturligt och det absolut bästa för bolaget enligt min bedömning.", säger avgåede VD, Johan Olsson, SensoDetect AB (publ.)

"Det är ju ett stort ansvar att ta över som VD, men jag är väl förtrogen med bolaget och har arbetat mycket nära vår nuvarande VD, Johan Olsson, och anser att jag har god koll på bolaget ur alla aspekter. Johan kommer att finnas tillgänglig om det skulle behövas även om han inte kan vara kvar aktivt på full tid i bolaget efter att hans avtal nu gått ut ser jag inga problem med att fram till Martin Linde tar över kunna driva på i samma takt och med samma mål som tidigare. Målet är ju att få ut BERA på marknaden, vi har några detaljer kvar för att nå dit och där ligger vårt fokus även fortsatt." säger TF VD Jonas Hagberg, SensoDetect AB (publ.)

"Jonas Hagberg är en synnerligen kompetent person som kommer att kunna överbrygga tiden fram till att Martin Linde tillträder på ett utmärkt sätt. Jag har följt hans arbete på mycket nära håll som styrelseordförande och han har vårt fulla förtroende som tillförordnad VD för SensoDetect.", säger Styrelseordförande, PO Rosenqvist, SensoDetect AB (publ.)

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar