Distributör från Bolivia besöker Sensodetect i Sverige

SensoDetect diskuterar ett samarbete med en av Bolivias större distributörer. Den aktuella distributören har kontaktat SensoDetect angående ett samarbete under förra året och ett första möte och presentation genomfördes i början på året i Bolivia. Efter dialog under våren och sommaren kommer nu distributören till Sverige för vidare samtal.

Den Bolivianska marknaden är något större än den i Sverige baserat på strax över 11 miljoner invånare. Marknaden för sjukvård och psykiatri är till stora delar privat i Bolivia vilket enligt distributörens förenklar i processen att få in nya produkter på marknaden. Distributören understryker att intresset är stort för ny apparatur som förenklar och effektiviserar arbetet för de hårt ansträngda läkarna och psykiatrikerna i landet. Distributören pekar på möjligheter att samarbeta med universitet och högskolor i Bolivia baserat på redan existerande relationer och som resultat av Sensodetects besök tidigare i år.

”Bolivia är en intressant marknad och ett viktigt brofäste mot den betydligt större sydamerikanska marknaden. Den aktuella distributören är en stor och välkänd aktör i Bolivia. Aktören representerar idag ett antal stora och välkända Med Tech bolag vilket är en klar fördel och det inger samtidigt trygghet. Jag ser mycket fram emot deras besök och en vidare dialog. Vi kommer löpande uppdatera marknaden om vidare steg i affären”, säger VD Johan Olson

”Att expandera utomlands är en naturlig och viktig del i det pågående förändringsarbetet inom SensoDetect. Bolivia är inte en huvudmarknad för oss men en intressant möjlighet. Vi ser ett ökande globalt intresse för Sensodetect och det är väldigt inspirerande och spännande. Vi vill ju hjälpa alla personer med mental ohälsa till ett bättre liv och LatinAmerika brottas med samma problem som resten av världen. Resurserna räcker inte till och köerna växer så för samhällsekonomin och inte minst patienterna är det viktigt att effektivisera och där ska Sensodetect vara en viktig del”, säger Styrelseordförande, Jan Andersson.

Johan Olson
VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)
Telefon: 0705-424600
e-post: jo@sensodetect.com

Jan Andersson
Styrelseordförande, SensoDetect Aktiebolag (publ)
Telefon: 0793-472280
E-post: jan@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2017.

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Att expandera utomlands är en naturlig och viktig del i det pågående förändringsarbetet inom SensoDetect. Bolivia är inte en huvudmarknad för oss men en intressant möjlighet. Vi ser ett ökande globalt intresse för Sensodetect och det är väldigt inspirerande och spännande. Vi vill ju hjälpa alla personer med mental ohälsa till ett bättre liv och LatinAmerika brottas med samma problem som resten av världen. Resurserna räcker inte till och köerna växer så för samhällsekonomin och inte minst patienterna är det viktigt att effektivisera och där ska Sensodetect vara en viktig del.
Styrelseordförande, Jan Andersson, SensoDetect AB
Bolivia är en intressant marknad och ett viktigt brofäste mot den betydligt större sydamerikanska marknaden. Den aktuella distributören är en stor och välkänd aktör i Bolivia. Aktören representerar idag ett antal stora och välkända Med Tech bolag vilket är en klar fördel och det inger samtidigt trygghet. Jag ser mycket fram emot deras besök och en vidare dialog. Vi kommer löpande uppdatera marknaden om vidare steg i affären
VD, Johan Olson, SensoDetect AB