Framsteg i Bolivia - SensoDetect AB initierar lansering tillsammans med distributören.

Report this content

Under året har en valideringsstudie av BERA 3.1 pågått med en distributör i Bolivia. Nu utökas samarbetet med den sydamerikanska distributören Icys Medical och vi går in i lanseringsfas. Gemensamma målet ligger fast, försäljning i Sydamerika under första halvåret 2020.

Ursprungligen var denna studien beräknad att avslutas under hösten, men Bolivia har under den senaste tiden präglats av politisk turbulens, en regeringskris och oroligheter, vilket har tvingat SensoDetect att senarelägga besöket i Bolivia.

SensoDetect besöker distributören och partner för studien i början av februari månad 2020. Syftet med besöket är främst planering för lanseringen av BERA 3.1, kundmöte tillsammans med distributören samt vidare utbildning i förberedelse för lanseringen.

Studien är klar och kommer utmynna i en vetenskaplig artikel från UPSA (Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra) inom kort. Partner för studien är nöjd med utfallet och SensoDetect ser tydlig funktion och validitet. Partnern är vald i syfte att förbereda utbildning av kunders personal på plats i Bolivia.

”Vi är mycket nöjda med resultaten från studien i Bolivia och samarbetet med Icys Medical fungerar mycket bra. Nu när studien är slutförd går vi in i nästa fas med vår närvaro i Sydamerika och tar ytterligare steg i SensoDetects etableringsplan för marknaden. Vår känsla är mycket god både med marknaden och framför allt med de partners som skall hjälpa oss att etablera oss på den Sydamerikanska marknaden” säger Martin Linde VD SensoDetect AB.

Martin Linde

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0706-73 09 68

e-post: martin.linde@sensodetect.com

Prenumerera