Koreansk distributör kommer till Sverige för att träffa SensoDetect

Sensodetect möter koreansk distributör, en andra gång för samarbetsdiskussioner. Kontakten initierades av distributören tidigare i år, eftersom den koreanska marknaden är i hög efterfrågan av innovativa lösningar för att påskynda processen för att diagnostisera och behandla patienter med psykisk sjukdom.

Den koreanska befolkningen är ungefär fem gånger så stor som den svenska befolkningen. Förekomsten av psykisk sjukdom är också mycket högre med nästan 30% av alla individer som upplever psykiska störningar under sin livstid. Detta är mycket över genomsnittet jämfört med resten av världen och återspeglar sig i en mycket hög självmordsgrad.

Korea är ett av de mest avancerade länderna i världen, till exempel de är nummer 4 i världen i MRI per capita och är tekniskt positiva som samhälle. De kämpar dock med mental ohälsa inom sjukvården. Sensodetect är en perfekt match eftersom vi med teknik kan hjälpa det övergripande målen som staten satt upp att ta itu med gällande psykisk sjukdom i tidiga skeden.

I Korea är det mycket vanligt att söka sig inläggning på sjukhus för psykisk sjukdom istället för att få öppen behandling.

Sensodetect kan hjälpa till att upptäcka och specificera lämpliga ytterligare test och behandlingar även i tidiga stadier vilket är en stor fördel för såväl individen som samhället i stort.

"Jag ser fram emot att diskutera potentialen och möjligheterna för SensoDetect i Korea och tror att vi kan hitta många sätt att hjälpa dem att hitta långsiktiga lösningar och sätt att ändra hur människor ser och relaterar till psykisk sjukdom. Eftersom vi kan hjälpa till i tidiga stadier är det en fördel för både vidare behandling och vårdkvalitet. Även om Korea inte är en av våra första strategiska marknader så ser jag stor potential på marknaden och med en engagerad och professionell distributör tror jag att vi kan ha en bra affärsmöjlighet och kan förbättra Livet för många människor med psykisk sjukdom! ", Säger Johan Olson, VD, SensoDetect.

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0705-424600

e-post: jo@sensodetect.com

Jan Andersson

Styrelseordförande, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0793-472280

E-post: jan@sensodetect.com

 

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag ser fram emot att diskutera potentialen och möjligheterna för SensoDetect i Korea och tror att vi kan hitta många sätt att hjälpa dem att hitta långsiktiga lösningar och sätt att ändra hur människor ser och relaterar till psykisk sjukdom. Eftersom vi kan hjälpa till i tidiga stadier det är en fördel för både vidare behandling och vårdkvalitet. Även om Korea inte är en av våra första strategiska marknader så ser jag stor potential på marknaden och med en engagerad och professionell distributör tror jag att vi kan ha en bra affärsmöjlighet och kan förbättra Livet för många människor med psykisk sjukdom!
Vd, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)