Patent beviljat i Australien

Patent - System and method for improved determination of a brain response state i Australien har nu beviljats och Sensodetect har erhålligt registrerings och godkännande papper via patentombudet AWA patent. Patentet är giltigt till 2037.

Beviljande av detta patent stärker vår patentportfölj i Australien (AU 2013229590 B2) vilket är en intressant och på många sätt modern marknad.

Kort summering av Abstract; "A device and a method for detecting a brain response state of a subject id disclosed. The detection comprises repeatedly presenting the subject with a sound stimulus for evoking a brain response. Detecting the evoked brain response signal related to each of said sound stimulus."

 

I samtliga länder råder liknande problem inom psykiatrin som i Sverige och Australien är inget undantag. Enligt WHO lider ca 25% av världens befolkning av mental ohälsa. Köerna till psykvården växer snabbt i alla delar av världen. Därför är behovet av nya verktyg särskilt uttalat. Intresset finns inom psykvården där SensoDetect BERA kan användas för ”screening” eller som ett beslutsstöd. Även som ett verktyg inom forskningen är SensoDetect BERA användbart, exempelvis kan verktyget användas för att studera olika läkemedelseffekter, etc. De nu beviljade patenten stärker väsentligt skyddet för SensoDetect i Australien där det finns flera aktörer och även forskare som kan tänkas utgöra framtida konkurrenter eller intressenter avseende SensoDetects plattform BERA och de tillhörande analysverktygen. Det är därför ett viktigt steg i vårt skydd av Senosdetect.

”SensoDetect stärker sin IP-portfölj väsentligt på en intressant och modern marknad. Sen brottas psykiatrin där med samma utmaningar som psykvården i Sverige med växande köerna och antalet drabbade. Jag är särskilt glad då jag konstaterar att de nya patenten avser marknader där vi mycket väl kan möta nya konkurrenter och intressenter som ser affärsmöjligheter inom område som SensoDetect är verksamt. Detta är och kan bli en mycket intressant marknad även om det inte ligger i den omdelebara planen så kan det som sagt mycket väl komma fram som en ny möjlighet. Vår IP-portfölj är nu väldigt stark även om det inte alltid återspeglas i värderingen av bolaget men jag tror att det snart blir allt tydligare.”, säger VD Johan Olson

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0705-424600

e-post: jo@sensodetect.com

 

Jan Andersson

Styrelseordförande, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0793-472280

E-post: jan@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017.

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

SensoDetect stärker sin IP-portfölj väsentligt på en intressant och modern marknad. Sen brottas psykiatrin där med samma utmaningar som psykvården i Sverige med växande köerna och antalet drabbade. Jag är särskilt glad då jag konstaterar att de nya patenten avser marknader där vi mycket väl kan möta nya konkurrenter och intressenter som ser affärsmöjligheter inom område som SensoDetect är verksamt. Detta är och kan bli en mycket intressant marknad även om det inte ligger i den omdelebara planen så kan det som sagt mycket väl komma fram som en ny möjlighet. Vår IP-portfölj är nu väldigt stark även om det inte alltid återspeglas i värderingen av bolaget men jag tror att det snart blir allt tydligare.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)