Presentationen från Stora aktiedagen i Stockholm

Den 26 november höll VD, Johan Olsson, SensoDetect AB (publ.) en kort presentation och svarade på frågor från Aktiespararna och åhörare vid Stora Aktiedagen i Stockholm. Denna presentation finns nu att se on-line via Aktiespararna.

Länk till Aktiespararnas inspelning av SensoDetect AB (publ.) VD, Johan Olson, presentation hittar du här; SensoDetect presentation Stora Aktiedagen Stockholm

Presentationen är ca 20 minuter och efterföljande frågor och diskussion ca 10 minuter.

SensoDetects VD, Johan Olsson, beskriver bolagets utveckling, aktuella läge och målet framöver med fokus på nya BERA lanseringen.

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar