SensoDetect - Ny hemsida publicerad

Sensodetect lanserar en ny hemsida som bättre speglar de nya strategin som företaget arbetar med för att skapa ett framgångsrikt företag.

Den nya hemsidan är nu lanserad och innehåller mer information om företagets Vision, Mission och Strategi. SensoDetect vill ge en samlad bild av företaget tll såväl kunder som potentiella samarbetspartners och givetvis även till aktieägarna. Den nya hemsidan är ett led i att förbättra den externa kommunikationen. Bolagets fokus kommer vara att under våren 2018 lansera den nya BERA 3.0 och vidare fokus kommer ligga på en stegvis global lansering under kommande år.

"Vi behöver ha en tydlig, enkel och bra hemsida som vi kan hänsvisa till och som vi även kan använda som en kommunikationsplattform mot våra ägare likväl som kunder och det är ett första steg i den riktningen. Uppdateringar kommer att ske löpande men basen släpper vi nu så att vi lättare kan kommunicera framöver med nya kontakter, studier och nyheter.", Säger VD, Johan Olson.

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0705-424600

e-post: jo@sensodetect.com

 

Jan Andersson

Styrelseordförande, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0793-472280

E-post: jan@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi behöver ha en tydlig, enkel och bra hemsida som vi kan hänsvisa till och som vi även kan använda som en kommunikationsplattform mot våra ägare likväl som kunder och det är ett första steg i den riktningen. Uppdateringar kommer att ske löpande men basen släpper vi nu så att vi lättare kan kommunicera framöver med nya kontakter, studier och nyheter
Vd, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)