SensoDetect AB: Lansering av BERA och fördjupat samarbete med distributör och studiepartner i Bolivia.

Report this content

SensoDetect AB har tillsammans med sin distributör i Sydamerika valt att starta lanseringen av BERA 3.1 i Bolivia. Testperioden för att säkerställa analyser i samverkan med vård och universitet i Bolivia övergår nu i ny fas med fokus på lansering och expansion samtidigt som sydamerikanska distributören i samarbete med partner för studien i Bolivia vill utöka samarbetet inför en kommande marknadsintroduktion.

Teamet från SensoDetect besökte distributören och partner för studien i början på juni månad. Syftet till besöket var utökad utbildning, avstämning av studien samt utförande av kontroll och test av utrustningen som befunnits på plats i Bolivia i ca ett år.

Utrustning fungerade utan anmärkning samt testerna levererar fortsatt hög kvalitet och stabila mätningar. Utrustningen på plats byttes ändock ut mot ny hårdvara och den gamla togs hem för fortsatt kontroll och utvärdering av hur miljön har påverkat hårdvaran under året som ett led i vårt kvalitetsarbete.

Partnern för studien valde under besöket att utöka teamet för studien med ytterligare individer för att kunna hantera en större mängd av mätningar och för att förbereda med personal för att i nästa fas, kunna hjälpa till att utbilda kunder på plats efter en marknadsintroduktion.

Distributören var med under hela besöket och validerade produkterna med egna ingenjörer som fick dessutom en separat utbildning på BERA enheterna i syfte att kunna utföra kalibrering, service och installation av produkterna lokalt. Distributören meddelade att vi framöver kommer jobba med ett dedikerat team av ingenjörer för BERA produkten.

Resultatet av de tester som genomförts i Bolivia med BERA 3.1 har givit väldigt tillfredställande resultat både vad gäller prestanda, kvalitet, stabilitet som mätresultat. Det gör att SensoDetects ledning nu ser, tillsammans med sin distributör, stora möjligheter att påbörja en bred lansering och expansion.

SensoDetect har planerat ett nytt besök i början på oktober för att träffa de kunder som har signat LOI och för att initiera marknadslanseringen i Bolivia.

Nya valideringsresultat kommer presenteras kort efter besöket i Bolivia.

”Vi är mycket nöjda med våra kontakter och resultaten från Bolivia, nu går vi tillsammans in i nästa fas och tar ytterligare steg i SensoDetects etableringsplan för marknaden som helhet. Vårt fokus nu är att lansera vår applikation först och främst på den bolivianska marknaden, en marknad som präglas av enorm tillväxt och ökande efterfrågan inom vårdsektorn. Jag ser med tillförsikt framemot resultatet av lanseringen som jag tror kommer vara det första stora steget för bolagets väg mot att bli kassaflödespositiva.” säger Martin Linde, VD, SensoDetect.

Martin Linde

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0706-73 09 68

e-post: martin.linde@sensodetect.com

Prenumerera

Dokument & länkar