SensoDetect AB: Ny mer marknadsinriktad organisation

Report this content

SensoDetect AB har under våren omorganiserat för att på ett bättre sätt kunna möta de kundkrav som kommer att komma under en snar framtid. Bolaget har anställt Per-Anders Hedin som Business Development Officer och Viktoria Andersson som Head of testing.

Bolaget har också valt att tillsätta Jonas Hagberg som VD när nuvarande VD Martin Linde föreslås att ta över som arbetande Styrelseordförande för bolaget.

Som ett resultat av de kundförfrågningar som Sensodetect har har bolaget valt att förstärka organisationen kraftfullt. Per-Anders Hedin har en bakgrund som ansvarig för Affärsområdet Medtec inom Sigma Connectivity. Per-Anders fokus har varit framför allt affärsutveckling och där vi tror att hans kompetens kommer att vara till stort gagn för bolaget.

Vidare har vi valt att rekrytera Victoria Andersson som ansvarig för vår test och studie verksamhet. Detta är en nyckelfunktion inom Sensodetect som vi ser kommer att bara öka då dels vi internt kommer att öka testandet samt att vi har stort behov av en kraft som kan hjälpa till att start upp nya kunder och utbilda dem. Victoria är utbildad sjuksköterska och har en bakgrund från vården och då främst olika typer av beroende avdelningar. Victorias kompetens stärker vår kunskap i hur vården idag fungerar.

Dagens VD Martin Linde föreslås att bli arbetande Styrelseordförande för bolaget och Jonas Hagberg, idag COO för bolaget, kommer att tillträda som VD. Syftet med detta är att framför allt få ytterligare tryck i försäljningen. Jonas har varit med på turn arounden i bolaget och är den drivande kraften bakom både hårdvara och mjukvara. Då Martin blir avlastad kommer hela hans engagemang i bolaget kunna fokuseras på sälj.”Jag är mycket nöjda med resultaten under det år som jag varit VD i bolaget. Vi har säkrat tekniken och vi har stort kundintresse. Det är med stor glädje och stolthet som jag tar steget upp till att bli SO och skall kunna fokusera än mer på sälj.” säger Sensodetects avgående VD, Martin Linde.

”Jag är stolt och glad över att bli tillfrågad om att bli VD. Jag och Martin har samarbetat på ett mycket förtjänstfullt sätt och jag är glad att det samarbetet fortsätter. Vidare tycker jag att de resurser vi nu lyckats att rekrytera in kommer göra att framtiden ser riktigt ljus ut för Sensodetect” säger Sensodetects nya VD Jonas Hagberg


Martin Linde

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0706-73 09 68

e-post: martin.linde@sensodetect.com

Prenumerera