SensoDetect AB avger delårsrapport perioden 2023 04 01 till 2023 06 30

Report this content

Kvartalet i korthet

SensoDetect fortsätter sin sattning i Kina med letter of intent (LOI) med Beijing University of Traditional Chinese Medicine samt Mellanöstern med nya kontraktsförhandlingar för hörsel- och autism-test.

Andra kvartalet (2023-04-01 – 2023-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 (19) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster var -1 468 (-2 293) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,01 kr (-0,02) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 313 (-2 434 ) KSEK.
 • Likvida medel uppgick till 1 097 (1 775) KSEK vid periodens utgång.
 • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2023 till 43 % (88 %).

Första halvåret (2023-01-01 – 2023-06-30)

 • Nettoomsättningen uppgick till 14 (19) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster var -3 578 (-3 972) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,03 kr (-0,04) SEK.
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 416 (-3 930 ) KSEK.

* Periodens resultat dividerat med 104 544 697 aktier vilket är genomsnittligt antal aktier per 2023-06-30 Samma period föregående år dividerades resultatet med 94 637 943 aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

 • SensoDetect Aktiebolag beslutar om tidigare aviserad riktad emission av aktier till vissa långivare efter begäran om lånkonventering. Konvertibelägare påkallar konvertering av lån om cirka 1,1. Det konvertibla lånet om totalt 4 miljoner SEK somboalget erhållit från Exelity AB (publ), JEQ Capital AB, Pensys AB och Tommy Ure (”konvertibelägarna”) konverteras delvis till aktier.
 • SensoDetect uppdaterar om förhandlingarna i Saudiarabien. Förhandlingarna gällande möjligheten till ett kombinerat hörsel- och autismtest med det mest betydelsefulla och inflytelserika sjukhuset i Mellanöstern fortskrider enligt plan och har nu avancerat till nästa steg.
 • SensoDetect stärker sin position i Saudiarabien. I början av Maj reste SensoDetect till Riyadh i Saudi Arabien för att stärka sina band till sin distributör ATH (Arabian Trade House) och för att förhandla med kliniker specialiserade inom ADHD och Autism i MENA regionen (Mellanöstern och Nordafrika). Besöket innefattade även ett besök på ett av de mest betydelsefulla sjukhuset i Saudi Arabien.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • SensoDetect skriver letter of intent (LOI) med Beijing University of Traditional Chinese Medicine. SensoDetect har skrivit ett LOI tillsammans med Beijing University of Traditional Chinese Medicine i syfte att ansöka om medel från den kinesiska staten gällande stöd för forskning och utveckling av ett “intelligent systemet för medicinsk rehabilitering av kognitiv störning efter stroke”.
 • SensoDetect utökar antalet förhandlingar med sjukhus i Mellanöstern. Förutom pågående förhandlingar med det mest betydelsefulla och inflytelserika sjukhuset i Mellanöstern har SensoDetect nu inlett ytterligare en dialog med nya intressenter.

VD har ordet

Under det senaste kvartalet har vi fortsatt marknadsföra och erbjuda SensoDetects unika 15 minuters test ”Health - Diagnostics - Medication”. Testet har, tack vare vår breda och flexibla tekniska plattform, inte bara inneburit att vi nu kan sälja våra tjänster för privata hälsoundersökningar utan framför allt att större globala sjukhus fått upp ögonen för att vi även kan erbjuda objektiva neurologiska mätningar inom flertalet områden. Ett flertal sjukhus i MENA regionen har visat stort intresse för att kombinera hörseltest med autism-test och i Asien har flera dialoger inletts kring mätning av medicinering och behandling av ett flertal neurologiska diagnoser såsom depression och stroke. För att inte tappa momentum och för att träffa investerare kommer vi i september åka till Asien och i oktober till Saudi Arabien. Med många nya möjligheter till expansion och med ett ökat intresse ser jag att vi redan under Q4 2023 kan presentera ett positivt resultat och gå in i en tillväxtfas. För att nå dit jobbar bolaget även aktivt med att säkra finansieringen.

SensoDetect står nu redo att uppfylla sin stora potential där varje installerad BERA enhet kan leverera en omsättning på upp mot 6,5 miljoner sek till en kostnad på under 50 000 sek inom dess förväntade livslängd på 5 år. SensoDetect har en solid forskningsbakgrund, en bred och flexibel teknisk plattform samt en hög kostnadskontroll med en mycket låg burnrate. Vi står redo att bredda våra tjänster och skala upp både produktion samt organisation för att skapa tillväxt på våra prioriterade marknader. Målsättning är att SensoDetect blir en naturlig del även utöver den moderna psykiatrin och framöver täcker in neurologi från ett större perspektiv samt inom den starkt växande globala trenden hälsa generellt.

Kina

I Kina inledde vi under kvartalet flertalet nya diskussioner. Tillsammans med Beijing University of Traditional Chinese Medicine diskuterar vi nu kring medicinering och mätning av kognitiv störning efter stroke och tillsammans med framstående läkare har vi en dialog gällande bland annat mätning och behandling av depression. Utöver dessa möjligheter fortsätter vi vårt samarbete med vår kinesiska distributör Encheng för att få en godkänd produkt i Kina under kommande kvartal. Med tanke på våra nya utökade möjligheter i Kina är en godkänd produkt av mycket stor vikt. Det skulle inte bara ge SensoDetect en avtalad månatlig intäkt redan år 1 på minst 400 000 sek, med et totalt lägsta värde på 126 miljoner sek över 15 år, utan  öppnar även upp för våra nya områden. Om vi endast ser till SensoDetect Diagnostics har vi ett uppskattat marknadsvärde i Kina på närmare 9 miljarder sek men ser vi till nya områden och en kombination av SensoDetect Diagnostics, SensoDetect Medication och SensoDetect Health så är marknadspotentialen betydligt större.

MENA

I Mena tror vi fortsatt på ett kontraktsavslut 2023 med en mycket god spridning i hela regionen. För att nå ut med våra tjänster i regionen är det av yttersta vikt att bli en erkänd samarbetspartner till framstående läkare och välrenommerade sjukhus. Vi har därför inlett, utöver vårt nuvarande samtal det mest betydelsefulla sjukhuset i Saudi Arabien, en ny viktig dialog med en av de mest framstående läkarna inom autism i Mellanöstern. Syftet är fortsatt att inleda ett samarbete kring kombinationen av hörsel- och autism-test, vilket vår uppskattning bör leda till upp mot 2 miljoner mätningar per år redan under 2025, med ett uppskattat pris per mätning till kund på mellan 2000 - 3000 sek. Genom vårt pågående samarbete kommer vi även att kunna påbörja samarbeten med de kliniker i Saudi Arabien som redan idag har vår utrustning. Detta kommer då att generera intäkter redan under senare delen av 2023. För endast ett av dessa områden, SensoDetect Diagnostics, ser vi en marknadspotential på 2,2 miljarder sek för Saudi Arabien och Dubai.

Övriga marknader 

Vår fortsatta konsolidering av våra resurser till MENA och Kina har inte hindrat oss från att fortsätta vårt arbete i att etablera oss i Europa och Sydamerika. Även här ger oss lanseringen av SensoDetect Health i kombination med utökat neurologiskt stöd stora möjligheter och ett flertal kliniker har nu visat intresse.

Lund i Augusti 2023

PA Hedin

Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB

+46 (0)73-068 64 20
pa.hedin@sensodetect.com

SensoDetect AB är ett Med Tech AI-företag noterat på Spotlight stock market. Företaget grundades i Lund 2005, baserat på mer än 30 års forskning inom klinisk psyko akustik vid Institutionen för Neurovetenskap vid Lunds universitet. Inledningsvis låg fokus på patienter med schizofreni, då det är en sjukdom där hörselhallucinationer är ett vanligt symtom, men idag erbjuder företaget ett flertal andra tjänster inom produktområdena diagnostik, medicinering och hälsa. Produkterna används inom både privat och offentlig vård som komplement till andra observationer vid ADHD, schizofreni och autismutredningar, vid mätning av läkemedelseffekt samt vid screening av hörsel. SensoDetects unika och globalt patenterade teknik minskar den ekonomiska påverkan på hälso- och sjukvården samt samhället och ger patienter och dess anhöriga ett snabbare och säkrare resultat.

Prenumerera