SensoDetect deltar på Aktiedagen i Göteborg den 27 november

På Aktiedagen den 27:e November kommer SensoDetects vd Johan Olson att köra en presentation med tonvikt på den nya strategin och hur arbetet fortlöper. Aktiespararna är värd för arrangemanget som är en av årets stora aktieträffar. Med start kl 9.20 webbsänds även presentationen för de som inte kan närvara på plats (20 minuters presentation) följt av en moderatorledd frågestund på 10 minuter som även den webbsänds.

Vd Johan Olson kommer att presentera företaget, den nya strategin och hur arbetet fortlöper. Intresserade ges tillfälle att ställa frågor under presentationen eller i anslutning till arrangemanget. Aktiespararnas Aktiedag i Göteborg är en av årets stora aktieträffar med några hundra förväntade besökare till seminarierna. Utöver detta kommer ett antal tusen personer att ta del av arrangemanget via nätet. 

SensoDetect® BERA är en unik produkt som kostnadseffektivt kan avbilda hjärnstammens hantering av ljudstimuli vilket kan användas av psykiatrin som ett komplement till andra observationer vid screening av patienter. Exempelvis är det vetenskapligt väl belyst att det finns en klar koppling mellan ADHD och den del i hjärnan som benämns thalamus. Detta har visats bland annat med funktionell MRI. SensoDetects hjärnstamsaudiometer är ett verktyg för att påvisa en avvikelse i exempelvis thalamus. Användaren får ett objektivt mätvärde som, likt ett förhöjt blodtryck, kan användas som ett komplement för att styrka eller förkasta en hypotes vid diagnostisering. 

"- Vi är väldigt glada att vi fått inbjudan att delta i arrangemanget och presentera SensoDetect och inte minst kunna ge en bild av vår nya strategi och hur arbetet fortlöper. Vi ser detta som ett bra tillfälle att belysa företaget och vår syn på marknaden framöver samt träffa nya och befintliga aktieägare och intresserade i Göteborg med omnejd. Jag kommer att utnyttja möjligheten att presentera styrelsens och min bild/vision om hur vi bygger ett framgångsrikt bolag och sergärna att de som inte kan delta på plats deltar via websändningen.", säger VD Johan Olson

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-15 12 73

e-post: jo@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral part of setting diagnosis for mental illness
Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and
cost effectively. This unique offering improves patients’ quality of life and reduces the economic impact on the health care system and society

Taggar:

Om oss

Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom området för medicinska, diagnostiktekniska produkter, förvärva och upplåta licenser och försäljning inom det området. Bolaget skall även bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom det psykiatriska och neurologiska området samt därmed förenlig verksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Vi är väldigt glada att vi fått inbjudan att delta i arrangemanget och presentera SensoDetect och inte minst kunna ge en bild av vår nya strategi och hur arbetet fortlöper. Vi ser detta som ett bra tillfälle att belysa företaget och vår syn på marknaden framöver samt träffa nya och befintliga aktieägare och intresserade i Göteborg med omnejd. Jag kommer att utnyttja möjligheten att presentera styrelsens och min bild/vision om hur vi bygger ett framgångsrikt bolag och sergärna att de som inte kan delta på plats deltar via websändningen.
VD, Johan Olson, SensoDetect AB (publ.)