Sensodetect förnyar avtal med distributör i Indien

Report this content

Sensodetect har förnyat avtalet med Bitics Private Limited. Avtalet ger distributören ytterligare 12 månaders exklusivitet för Mumbai, New Delhi och Bangalore. Då Sensodetect redan följer ISO13485 standardarden kan försäljningen påbörjas så fort som den planerade valideringsstudien visar ett positivt resultat.

”Eftersom Sensodetect är ISO13485 certifierade kan försäljningen börja så snart den planerade valideringsstudien visar ett positivt resultat. Det betyder att vi snart kan börja arbeta med försäljningen som initialt förväntas ligga på cirka 2 MSEK för regionerna Mumbai, New Delhi och Bangalore.”, säger direktör Sanjay Nihalani.

“Efter ett grundligt förarbete har jag stort förtroende för att vår indiska distributör nu snabbt kan ta oss in i försälningsfasen. Fokus kommer initialt att ligga på Mumbai men även viktiga steg är redan tagna i Bangalore och New Dehli. Med en marknadspotential på ca 500 MSEK ser vi stora möjligheter på en snabb utväxling på nerlagd tid.”, säger VD Per-Anders (PA) Hedin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PA Hedin, VD Sensodetect AB
info@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight.

Prenumerera

Dokument & länkar