Sensodetect inlett lansering av BERA i Sydkorea 2019

Report this content

Sensodetect tar ett stort steg i sin pågående marknadslansering av BERA, när man tillsammans med den Sydkoreanska distributören lanserar produkten i Sydkorea under 2019. Lanseringen är en nyckelfaktor för expansionen i Asien.

Den Sydkoreanska distributören besökte Sensodetect i Lund för att diskutera produktlanseringsplan under 2019. Distributören har inlett arbete med att registrera BERA till ministeriet för livsmedels- och läkemedelssäkerhet (tidigare, KFDA) för att få godkännande för försäljning i Sydkorea. Efter godkännande kommer distributören officiellt att distribuera BERA till sjukhus. I en preliminär tidslinje är förväntad lansering kvartal fyra 2019. Dessutom hade vi en positiv diskussion om en ny prissättningsmodell som återspeglar den Sydkoreanska offentliga ersättningsmodellen i hälsovårds system.

Korea har ett etablerat hälsosystem med statlig hälsogaranti. Det offentliga hälso-och sjukvårdssystemet ersätter sjukvårdskostnader för  utredning och behandling. Alla typer av medicinsk behandling kategoriseras för att standardiseras med ersättningspriser av hälsovårdsmyndigheten. Enligt det förväntade priset för nyttjande av BERA, hade vi konsensus om att vår nuvarande pris modell "pay per use" bör omvandlas till en modell mer anpassat till det Sydkoreanska hälso-och sjukvårdssystemet, som är baserade på hyres och leasingmodeller.

Vi enades dessutom om att vårt samarbete hade stor potential att bidra till patient, hälso-och sjukvårds personal i Sydkorea. Psykisk ohälsa, särskilt ADHD, är ett av de tillstånd av psykisk ohälsa som marginaliseras mest i samhället. Från medicinering och recept arkivet i National Institute of Health, blev cirka 55 000 ADHD-patienter över 20 år gamla, ordinerade medicinering under 2016. Enligt en intervju av distributören med de viktigaste opinionsledarna , tyckte opinionsledarna att det var ett realistiskt antal och förutsåg fler icke diagnostiserade patienter hos barn och vuxna i Sydkorea. Eftersom ADHD-patienter får kämpa för att nå bekräftad diagnos och behandling.

"Detta möte var väldigt positivt och accelererade vårt samarbete. Lanseringen är en avgörande milstolpe för båda parter. Vi är mycket motiverade för att utveckla ett bra partnerskap och en win-win-relation med distributören. Lanseringen i Sydkorea är ett steg för framgång för SensoDetect och nyckeln till att expandera vår verksamhet i Asien. Denna milstolpe skulle ge ett starkt bidrag till patienter och skapa en ljus framtid för vår verksamhet i Asien. "Säger Jonas Hagberg, VD för SensoDetect.

Jonas Hagberg

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0735-06 63 01

e-post: jonas@sensodetect.com

SensoDetect highlights through patented equipment, brain stem responses to audio stimuli in order to provide health care clear anomalies and patterns for use primarily within psychiatry. The goal is to increase efficiency in Psychiatry and thus the benefits for health care, society, patients and relatives.

Prenumerera

Dokument & länkar