SensoDetects företrädesemission blev kraftigt övertecknad

Report this content

Den 9 september 2019 avslutades teckningsperioden för företrädesemissionen i SensoDetect Aktiebolag (”SensoDetect”). Emissionen som uppgick till högst cirka 10,75 MSEK tecknades till cirka [151] procent. Emissionen tillför SensoDetect cirka [10,75] MSEK innan avdrag för emissionskostnader om ca 1,2 MSEK

Av emissionsbeloppet tecknades [85] procent, motsvarande [10 174 165] units, med stöd av uniträtter och därtill begärdes teckning av [7 900 635] units, utan stöd av uniträtter. Företrädesemissionen är således tecknad till cirka [151] procent. Varje unit innehåller två (2) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner. Emissionsgarantin om cirka [6,45] MSEK, som tillsammans med teckningsförbindelser säkerställde cirka [80] procent av emissionsbeloppet, kommer således inte att utnyttjas.

Bolagets aktiekapital ökar med [4 061 435,32] SEK från [6 092 152,98] SEK till [10 153 588,30] SEK genom utgivande av [23 890 796] nya aktier vilket ökar totala antalet aktier från [35 836 194] till [59 726 990]. Beräknad likviddag för avräkningsnotor gällande teckning utan företräde är den [16] september 2019.

Handel med betalda tecknade units (BTU) sker på Spotlight Stock Market fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.

Martin Linde

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0706-73 09 68

e-post: martin.linde@sensodetect.com

Prenumerera

Dokument & länkar